อินโดรามา เวนเจอร์ส คว้า 2 รางวัล ด้านความยั่งยืน

วันที่ 10 พ.ย. 2560 เวลา 17:35 น.
อินโดรามา เวนเจอร์ส คว้า 2 รางวัล ด้านความยั่งยืน
 

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 8 พฤศจิกายน 2560 – นายริชาร์ด โจนส์ รองประธานกรรมการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ตัวแทนจาก บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ "หุ้นยั่งยืน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรางวัลนี้มอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินงานด้าน บรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส

และ นายฮาช่า เรดดี้ (รูปขวา) ผู้ช่วยประธานกรรมการฝ่ายความยั่งยืน เข้ารับรางวัล SET Sustainability Awards ในประเภท Rising Star จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน