Obid จับมือร้านดอกไม้ปากคลองตลาด จัดฟลาวเวอร์แล็บ อบรมประดิษฐ์กระทง

วันที่ 03 พ.ย. 2560 เวลา 18:03 น.
Obid จับมือร้านดอกไม้ปากคลองตลาด จัดฟลาวเวอร์แล็บ อบรมประดิษฐ์กระทง
Obid จับมือร้านดอกไม้ปากคลองตลาด จัดฟลาวเวอร์แล็บ อบรมประดิษฐ์กระทง

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่ชั้น 2 โครงการยอดพิมาน ปากคลองตลาด เขตพระนคร  คณะทำงานโครงการนวัตกรรมพื้นที่รัตนโกสินทร์ (Obid) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับร้านดอกไม้ฟลาวเวอร์แลนด์ ปากคลองตลาด จัดอบรมการประดิษฐ์กระทงเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก

ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะทำงานโครงการนวัตกรรมรัตนโกสินทร์กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฟลาวเวอร์แล็บ(Flower lab) ของโครงการนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ โดยสร้างนวัตกรรมพื้นที่ เปิดโอกาสให้คนภายในปากคลองตลาดซึ่งมีองค์ความรู้ด้านการจัดดอกไม้ตามภูมิปัญญาไทยได้ถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลภายนอกที่สนใจ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดดอกไม้จากร้านฟลาวเวอร์แลนด์มาให้ความรู้

"คำว่านวัตกรรมไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้น แต่การสร้างความมีส่วนร่วม การเปิดพื้นที่ให้คนได้มาเรียนรู้ร่วมกันก็เป็นนวัตกรรมพื้นที่ โดยปากคลองคลองตลาดหลังทางกรุงเทพมหานครเข้ามาจัดระเบียบร้านค้าริมทางทำให้ร้านดอกไม้จำนวนมากหายไป ส่วนหนึ่งก็ย้ายไปขายที่อื่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อยแลกกับเสน่ห์ที่หายไป การจัดกิจกรรมนี้ นอกจากทำให้คนภายนอกเข้ามาพื้นที่ปากคลองตลาดมากขึ้น ยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยต่อไปอีกด้วย" ผศ.ดร.สุพิชชา กล่าว

สำหรับโครงการฟลาวเวอร์แล็บ ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการ Obid ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับผิดชอบ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งนี้ได้เปิดอบรมการจัดดอกไม้แก่บุคคลภายนอกเป็นครั้งที่สอง ซึ่งผู้ที่สนใจจะร่วมอบรมครั้งต่อไปสามารถติดตามข่าวความคืบหน้าได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก Obid

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต