สายงานอาชีพประปาเตรียมตัวสอบมาตรฐานอาชีพธุรกิจประปา มาตรฐานสากลหนึ่งเดียวในประเทศไทย

  • วันที่ 31 ต.ค. 2560 เวลา 10:13 น.

สายงานอาชีพประปาเตรียมตัวสอบมาตรฐานอาชีพธุรกิจประปา มาตรฐานสากลหนึ่งเดียวในประเทศไทย

 

จากความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการส่งเสริมให้สาขาธุรกิจประปามีมาตรฐานอาชีพของบุคคลากรทางสายงานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและผู้ประกอบการภายใต้โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปานั้น เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้มีการประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพเพื่อพิจารณารับรองผลจัดทำมาตรฐานอาชีพและผลการทดลองประเมินเครื่องมือ โดยมีผลการประชุมเห็นชอบมาตรฐานอาชีพและผลการทดลองประเมินเครื่องมือ ซึ่งจะนำไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานอาชีพต่อไป

ทั้งนี้มีมาตรฐานอาชีพในธุรกิจประปาที่จัดทำขึ้นทั้งหมด 10 อาชีพ แบ่งได้เป็น 23 คุณวุฒิ เช่น คุณวุฒิวิชาชีพช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 1 2 และ 3 คุณวุฒิวิชาชีพผู้ควบคุมและกำกับงานประปาภายในอาคาร ชั้น 4 คุณวุฒิวิชาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว ชั้น 3 และ 4 คุณวุฒิวิชาชีพพนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน 2 และ 3 เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการอาชีพในธุรกิจประปา อันเป็นการเพิ่มและขยายสายงานอาชีพให้ครบวงจรกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยผู้ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งถือได้ว่าเป็นที่ผู้ได้การรับรองจากหน่วยงานระดับภาครัฐ เป็นเหมือนใบเบิกทาง สร้างความก้าวหน้าทางสายอาชีพให้กับบุคลากร โดยจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจในอาชีพธุรกิจประปาสามารถสมัครขอเข้ารับการประเมินเพื่อขอใบรับรองคุณวุฒิ เพื่อได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-617-7970 หรือที่เว็บไซต์ www.tpqi.go.th

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ