ตัวแทนคุณภาพโตเกียวมารีนประกันชีวิตเข้ารับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตดีเด่นประจำปี 2559

วันที่ 03 ต.ค. 2560 เวลา 11:44 น.
ตัวแทนคุณภาพโตเกียวมารีนประกันชีวิตเข้ารับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตดีเด่นประจำปี  2559
 

ตัวแทนคุณภาพ บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) คุณศิรินทร์ ศิริเลิศพิทักษ์ เข้ารับรางวัลใน พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2560 (Prime Minister’s Insurance Awards 2017) โดย ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประกันชีวิตดีเด่น โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมต.ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบรางวัล ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ จัดโดย สำนักงาน คปภ. เมื่อเร็วๆ นี้