การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการประกาศเป็น"องค์กรดีเด่น” ด้าน“พลังงานไฟฟ้าเพื่อสังคม” จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

  • วันที่ 28 ส.ค. 2560 เวลา 15:02 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการประกาศเป็น"องค์กรดีเด่น” ด้าน“พลังงานไฟฟ้าเพื่อสังคม” จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

 

นายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับมอบหมายจากนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขึ้น รับมอบโล่เกียรติยศ "องค์กรดีเด่น" ในด้าน "พลังงานไฟฟ้าเพื่อสังคม" ของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน จำนวน มากกว่า 400 คนณ โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

สืบเนื่องจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 โดยมีการแสดงปาฐกถา และการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับองค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลดีเด่น ในด้านต่างๆ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการคัดเลือก จากคณะกรรมการ สมาคมหนังสือพิมพ์ฯเป็นองค์กรดีเด่น ด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อสังคม ในการดำเนินการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินกิจการ และการบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ภายใต้การบริหารจัดการองค์กร ที่โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ นำไปสู่พันธกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ