ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวม 8 จังหวัด

  • วันที่ 18 ส.ค. 2560 เวลา 15:48 น.

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวม 8 จังหวัด

 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 8 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา สตูล และพิจิตร ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ มุ่งดูแลชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยเป็นหลัก พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หย่อมความกดอากาศต่ำ พายุโซนร้อนตาลัส และพายุโซนร้อนเซินกา ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2560 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 44 จังหวัด 302 อำเภอ 1,724 ตำบล 14,105 หมู่บ้าน 43 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 609,425 ครัวเรือน 1,898,322 คน ผู้เสียชีวิต 34 ราย เบื้องต้นบ้านเรือนได้เสียหาย 2,574 หลัง แยกเป็น เสียหายบางส่วน 2,559 หลัง เสียหายทั้งหลัง 15 หลัง ถนน 2,401 สาย คอสะพาน 111 แห่ง พื้นที่การเกษตร 4,185,028 ไร่ ประมง 21,732 บ่อ ปศุสัตว์ 830,309 ตัว

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 38 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด 24 อำเภอ 147 ตำบล 896 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 32,644 ครัวเรือน 98,646 คน จุดอพยพ 15 จุด 1,453 ครัวเรือน 5,169 คน แยกเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี และภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้ อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 สิงหาคม 2560 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 7 จังหวัด 17 อำเภอ 58 ตำบล 202 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,324 ครัวเรือน 23,625 คน ผู้เสียชีวิต 2 ราย ได้แก่ ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช และกระบี่ ภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร และน่าน ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ ตราด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 5 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด ได้แก่ สตูล และพิจิตร รวม 8 อำเภอ 36 ตำบล 166 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,034 ครัวเรือน 22,295 คน

ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา อุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ พร้อมกำชับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ส่วนจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ โดยเชื่อมโยงการระบายน้ำในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติ ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ข่าวอื่นๆ