เยี่ยมชมประวัติศาสตร์ไทย

วันที่ 26 มิ.ย. 2560 เวลา 18:07 น.
เยี่ยมชมประวัติศาสตร์ไทย
 

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น พร้อมคณะผู้บริหาร ได้รับคำเชิญจากฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้เข้าเยี่ยมชมความงดงามของการบูรณปฏิสังขรณ์โลหะปราสาท ณ วัดราชนัดดาราม ซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงที่มีโลหะปราสาทแห่งแรกของไทย ก่อตั้งเมื่อปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ท่านผู้บริหารที่มาทุกท่านนอกจากจะดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีและระบบโทรคมนาคมแล้ว ยังให้ความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก มีการซักถามวิทยากรอย่างต่อเนื่อง วันนี้ฟ่าเปิดทำให้การเยี่ยมชมในส่วนต่างๆครบถ้วนและราบรื่น หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงพาเข้าเยี่ยมชมนิทรรศรัตนโกสินทร์ อีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ ผลปรากฏว่าทุกท่านเพลิดเพลินกับการจัดแสดง โดยทต่างชื่นชมว่าเป็นนิทรรศการที่ไม่น่าเบื่อ เหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวคู่กับวัด เพราะทำให้ผู้เยี่ยมชมได้เข้าใจที่มาและทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยได้เป็นอย่างดี

ทุกท่านกลับไปพร้อมความประทับใจ "ชาวสามารถ" ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทุกท่าน ที่ได้พามาเยี่ยมชมสถานที่ดีๆ มีวิธีการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม ทำให้ได้รับความรู้และสร้างความเพลิดเพลินแบบไม่น่าเบื่อเลย...