พระองค์ภาฯ ประทานดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการทีไอเจ

  • วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 14:41 น.

พระองค์ภาฯ ประทานดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการทีไอเจ

 

กรุงเทพฯ 9 พฤษภาคม 2560 - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้ประทานแก่นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวอื่นๆ