ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสุขุม

  • วันที่ 08 พ.ค. 2560 เวลา 17:09 น.

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสุขุม

 

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสุขุม ที่สูญเสีย คุณพ่อประสงค์ สุขุม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลท่านสัญญา ธรรมศักดิ์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ซึ่งเป็นบิดาของ นายประวิช สุขุม ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ๓ คืน ตั้งแต่วันที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. และ (เจ้าภาพ) วันที่ ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. งดสวดวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (วิสาขบูชา)

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ