พานาโซนิคเชิญชวนประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต”

  • วันที่ 29 เม.ย. 2560 เวลา 13:36 น.

พานาโซนิคเชิญชวนประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต”

เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 19

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” ชิงเงินรางวัลและผลิตภัณฑ์จากพานาโซนิครวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

โดยการประกวดดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปินรุ่นใหม่ทั่วทุกภูมิภาคมีโอกาสนำเสนอผลงานศิลปะรูปแบบใหม่โดยใช้จินตนาการได้อย่างอิสระ สื่อสารหรือแสดงออกถึงแนวความคิดอันสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดพลังใจในทางบวกแก่ผู้ชม

 

 

 

โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สร้างสรรค์ผลงานขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง ไม่เคยนำแสดงและส่งประกวดที่ใดมาก่อน คนละไม่เกิน 3 ชิ้น ขนาดของผลงานรวมกรอบไม่เกิน 2 เมตร คณะกรรมการผู้ร่วมตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี, อาจารย์ธงชัย  รักปทุม, ศาสตราจารย์เดชา วราชุน, ศาสตราจารย์อิทธิพล  ตั้งโฉลก, ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง และ ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ เป็นต้น

 

สามารถส่งผลงานได้ที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  / คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  สงขลา / วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ในวันที่ 1-2 มิถุนายน  2560

 

ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560  ผ่านทาง www.panasonic.com/th และจัดพิธีมอบรางวัลพร้อมงานแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ 3-27 สิงหาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 083 634 4507

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ