IRC ผนึกกำลังอาชีวศึกษา สนับสนุนโครงการทวิภาคี ปั้นเด็กอาชีวะ ก้าวสู่ Thailand 4.0

วันที่ 02 มี.ค. 2560 เวลา 17:20 น.
IRC ผนึกกำลังอาชีวศึกษา สนับสนุนโครงการทวิภาคี ปั้นเด็กอาชีวะ ก้าวสู่ Thailand 4.0
 

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ IRC จัดงาน IRCT Group: Step to Thailand 4.0 with the DVE โดยมีดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนอาชีวศึกษา ที่สำเร็จหลักสูตรตามโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี ทั้งนี้ มีนายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆ นี้