สศร. จับมือ ธัญญาพาร์ค จัดงาน “เทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2”

วันที่ 28 ม.ค. 2560 เวลา 15:04 น.
สศร. จับมือ ธัญญาพาร์ค จัดงาน “เทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2”
งานศิลป์ครั้งยิ่งใหญ่กับ “Bangkok Artisan 2017 เทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 ที่ ธัญญาพาร์ค”

 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เปิดพื้นที่จัดงานศิลป์ครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นอีกครั้งกับ “Bangkok Artisan 2017 เทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 ที่ ธัญญาพาร์ค” นำผลงานศิลปะทุกแขนงกว่า 300 ชิ้น จากศิลปินทุกเจเนอเรชั่นของเมืองไทยมาจัดแสดงภายใต้แนวคิด “ศิลปะบันดาลทุกสิ่ง Art is Everything” เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจผลงานศิลปะ พร้อมทั้งเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รักงานศิลปะ ได้เข้าร่วมชื่นชมผลงานศิลป์อันทรงคุณค่า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค  ศรีนครินทร์

 

 

นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่า “สศร. มีภารกิจและบทบาทหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน พร้อมเผยแพร่กิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้ง 9 สาขา ประกอบด้วย ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ ดนตรีและการขับร้อง สถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  เรขศิลป์  ภาพยนตร์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ซึ่งงานศิลปะต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเกิดจากจินตนาการ การต่อยอดภูมิปัญญา ผนวกด้วยความคิดสร้างสรรค์ หลอมรวมให้เกิดเป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการถ่ายทอดไปสู่เยาวชน ประชาชน และสังคมให้ได้รับชม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ยกระดับคุณภาพทางจิตใจ

ดังนั้นทาง สศร. จึงได้เดินหน้าขยายพื้นที่การจัดงานศิลปะ เพื่อส่งต่อเรื่องราวงานผลงานศิลปะไปสู่วงกว้าง โดยได้ร่วมมือกับ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ จัดงาน “Bangkok Artisan 2017 เทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 ที่ ธัญญาพาร์ค” ภายหลังจากประสบความสำเร็จจากงานครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 150,000 คน และมีชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมงานพร้อมทำกิจกรรมเวิร์คช็อปจากหลากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ฮ่องกง และจีน เป็นต้น และสำหรับการจัดงานในครั้งนี้จะยังคงความเป็นงานมหกรรมศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร เพราะได้รวบรวมงานศิลป์หลากหลายแขนงไว้ในงานเดียว นับเป็นการรวมผลงานชั้นเลิศจากศิลปินทุกรุ่นในเมืองไทย ที่หาชมได้ยาก”

 

 

นางสุนันทา สมบุญธรรม ประธานบริหาร ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ กล่าวว่า “ศูนย์การค้าฯ ได้ให้ความสำคัญกับผลงานศิลปะทุกแขนง เพราะศิลปะถือเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าที่จะช่วยขัดเกลา ยกระดับพื้นฐานจิตใจมนุษย์ และเชื่อว่าผลงานศิลปะมีพลังในการสร้างสรรค์สังคม สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานด้านต่างๆ อย่างไม่รู้จบ อีกทั้งยังเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญของประเทศได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นจึงต้องการให้ศิลปะกับคนไทยได้เข้าใกล้กันมากขึ้น ซึ่งวิธีหนึ่งที่ทำได้ในฐานะศูนย์การค้า คือการเปิดพื้นที่ส่วนกลางให้คนได้มีโอกาสมาเสพงานศิลป์ พร้อมส่งเสริมการจัดงานและผลักดันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะอยู่ตลอดเวลา โดยมีแนวคิดร่วมกับ สศร. ในการจัดงานนี้ ภายใต้รูปแบบการผสมผสานระหว่าง “ศูนย์การค้าและพิพิธภัณฑ์ หรือ Mall and Museum Park” เพื่อให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เข้ามาสัมผัสผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ และกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันจนนำไปสู่การเรียนรู้อย่างจริงจัง รวมไปถึงเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ที่รักในงานศิลปะได้มาร่วม

 

ชื่นชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานศิลปะ และนำไปต่อยอดสร้างเป็นผลงานถ่ายทอดไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังต่อไป

สำหรับงาน “Bangkok Artisan 2017 เทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 ที่ ธัญญาพาร์ค” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-26 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ภายใต้แนวคิด “ศิลปะบันดาลทุกสิ่ง Art Is Everything” บนพื้นที่มากกว่า 5,000 ตรม. และถือเป็นอีกเทศกาลงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งรวบรวมผลงานศิลป์ทุกแขนงจากศิลปินทุกเจเนอเรชั่น กว่า 300 ชิ้น มาจัดแสดง โดยแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ ผสานศิลป์ ผนึกใจ ธ สถิตในใจนิรันดร์ โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งรวบรวมผลงานจากศิลปินทั่วประเทศไทยที่ร่วมถ่ายทอดผลงานศิลปะผ่านมุมมองต่างๆ กว่า 89 ผลงานมาจัดแสดง 

 

 

 Art Is Living โซนการแสดงผลงานศิลปะในรูปแบบอินสตอลเลชั่นอาร์ต (Installation art) นำเสนอผลงานด้านสถาปัตยกรรมและงานดีไซน์ อาทิ ผลงานชุด “เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง” โดย  คุณโด่ง พงษธัช อ่วยกลาง ประติมากรแถวหน้าของเมืองไทย และผลงานชุด “OSISU PERFECT 10” เก้าอี้อีโค โดย ผศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต Art Is Touching นิทรรศการที่รวบรวมผลงานศิลปะในหลากหลายเทคนิคการนำเสนอ ที่หาชมยากกว่า 100 ผลงาน อาทิ ผลงานภาพวาดสีน้ำมันจากศิลปินแห่งชาติชื่อดัง ได้แก่ ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ ศาสตรเมธีปัญญา เพ็ชรชู ผู้ล่วงลับ และศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี

 

 

รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงาน Art Wall บนสวนลอยฟ้าครั้งแรกในประเทศไทย ความยาวกว่า 34 เมตร ภายใต้แนวคิด Green & Healthy Life Society โดยกลุ่มศิลปิน กราฟิตี้ชื่อดัง และอีกมากมาย Art Is Supporting โซนที่เปิดโอกาส และเปิดพื้นที่สนับสนุนให้กลุ่มนักศึกษา ได้นำผลงานศิลปะในแขนงวิชาต่างๆ มาจัดแสดง อาทิ งานจิตรกรรมไทย งานสถาปัตยกรรม และงานดิจิทัลอาร์ต Art Is Moving  โซนกิจกรรมการแสดงศิลปะทางด้านดนตรีในแนวเพลงต่างๆ อาทิ แจ๊ซ บลูส์ ฟิวชั่น ป๊อบ ร็อค จากนักศึกษา วง Silpakorn Student Ensemble คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นอกจากนี้ยังได้จัดโซนการเรียนรู้งานศิลปะ Art Is Learning & Doing เพื่อเปิดให้ผู้ที่รักงานศิลปะได้ร่วมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานในแขนงต่างๆ อาทิ การวาดภาพสีน้ำ งานภาพพิมพ์ และงานประติมากรรม ที่สอนโดยกลุ่มเครือข่ายศิลปินจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และปิดท้ายด้วย Art Is Sharing  โซนการแสดงแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของประโยคที่ว่า “Art is Everything” ในแบบฉบับของตนเอง เพื่อส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจไปสู่คนรุ่นหลัง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-108-6000 Facebook : facebook.com/bangkokartisanfair,  www.thanyapark.com  และ Line : @thanyaparknews