รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ESG100

  • วันที่ 14 ก.ค. 2559 เวลา 14:53 น.

รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ESG100

 

สถาบันไทยพัฒน์ มอบรางวัล ESG100 ประจำปี 2559 การจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทยให้แก่กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เพื่อแสดงว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นผ่านการประเมินข้อมูลความยั่งยืนของหลักทรัพย์ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในจำนวน 100 บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก โดยมี ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบรางวัล ESG100 ให้กับ คุณเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการ และ นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ทั้งนี้ รางวัล ESG100 หรือ ที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นข้อมูลตั้งต้นที่ผู้ลงทุนสามารถใช้คัดเลือกหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ