ปธพ.4-แพทยสภา-พระปกเกล้า จัดแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 4

  • วันที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา 16:38 น.

ปธพ.4-แพทยสภา-พระปกเกล้า จัดแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เป็นประธานการแถลงข่าวการเปิดตัว “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 4 ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา” โดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (ปธพ.4) แพทยสภา และสถาบันพระปกเกล้า เนื่องด้วยในปีนี้มีวาระพิเศษที่เป็นมหามิ่งมงคลต่อประเทศชาติ คือ ครบรอบ “84 พรรษา มหาราชินี” ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอด ปธพ.4 และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาฯ ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค. 59 ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

ศ.นพ.เหลือพร ปุณณกันต์ ประธานนักศึกษา ปธพ.4 เปิดเผยว่า นักศึกษารุ่นที่ 4 ได้สานต่อเจตนารมณ์การจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยการออกหน่วยแพทย์จะมีทั้งสิ้น 21 คลินิกเฉพาะทาง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องรอคิวเข้ารับการผ่าตัดในพื้นที่นครราชสีมาและใกล้เคียงให้ได้รับการบริการที่เร็วขึ้น ทั้งนี้ทีมผ่าตัดต่าง ๆ จะไปดำเนินการล่วงหน้าและติดตามการรักษา รวมทั้งจะยังมีคลินิกกฎหมายให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในวันที่ 13 มี.ค. ด้วย โดยเราตั้งเป้าประชาชนที่มารับบริการไม่น้อยกว่า 8,448 ราย

รศ.นพ.อัษฎา ตียะพันธ์ ประธานหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4 กล่าวว่า การจัดหน่วยแพทย์ ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง 2๑ คลินิก แพทย์เฉพาะทาง ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรกว่า 500 คน จากหลายสังกัด อาทิ รพ.ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.รามา รพ.ราชวิถี สถาบันประสาท รพ.ภูมิพล รพ.เอกชนชั้นนำ ฯลฯ ตลอดจนราชวิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของแพทยสภา จะมาตรวจรักษาให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง โดยคลินิกรักษาโรคเฉพาะทาง 20 คลินิกประกอบด้วย คลินิกเด็ก คลินิกสูตินรี หญิงและชายวัยทอง คลินิกอายุรกรรม คลินิกศัลยกรรม โรคหัวใจ หู คอ จมูก คลินิกมะเร็งเต้านม คลินิกปากแหว่งเพดานโหว่ คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกกายอุปกรณ์ คลินิกสุขภาพจิต โรคทางเดินปัสสาวะ ทางเดินอาหาร คลินิกไต ผิวหนัง ฝังเข็ม คลินิกฟัน และทันตกรรม ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด การแจกแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ การมอบอุปกรณ์ขาเทียมแก่ผู้พิการ คลินิกแผนไทยโดย กรมพัฒนาแพทย์แผนไทย และ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ เปิดให้คำแนะนำด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และคลินิกทางกฎหมายให้คำปรึกษาแก่ประชาชน รวมทั้งกิจกรรมอาสาอื่น ๆ อีกมากมายที่หลายองค์กรมาร่วมกิจกรรมโดยประชาชนที่มารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีจุดบริการอาหารเครื่องดื่มแก่ประชาชน จากการร่วมกันอำนวยความสะดวกโดยกลุ่มนักศึกษา หลักสูตร ปธพ. 4 ทั้งนี้รวมไปถึงกิจกรรมความสนุกมากมายบนเวที ตลอดงาน จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว ประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559 ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและลงทะเบียนได้ที่ รพ.ค่ายสุรนารี โทร.044-234-503 ในวันและเวลาราชการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา เปิดเผยว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) เป็นหลักสูตรของแพทยสภา มีต้นกำเนิดจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้กรรมการแพทยสภา เพื่อแก้ปัญหาวงการแพทย์ไทยด้วยแนวทาง “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” มติกรรมการแพทยสภา ได้มอบให้สถาบันพระปกเกล้านำ “ธรรมาภิบาล” มาเป็นหลักในการสร้างหลักสูตร และแพทยสภาสร้างกิจกรรม ให้บรรลุตามแนวทางพระราชดำรัสดังกล่าว ให้กับผู้บริหารทางการแพทย์ระดับสูงทั้ง 4 เสาหลัก ประกอบด้วย ๑.มหาวิทยาลัย ๒.กระทรวงสาธารณสุข ๓.ทหาร ตำรวจและภาครัฐอื่น และ๔.ภาคเอกชน โดยอบรมเรียนรู้ร่วมกันในหลักสูตร ปธพ. รุ่นแรกถือกำเนิดในปี พ.ศ.2555 โดยกำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิจัยปัญหาประเทศเสนอกรรมการแพทยสภาเพื่ออนุมัติจบการศึกษา และต้องทำกิจกรรม แพทย์อาสา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรูปแบบโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกปี

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมา อธิบดีกรมการแพทย์ และ กรรมการแพทยสภา กล่าวว่า โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4 เป็นการจัดหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศครั้งที่ ๔ ที่มีกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วม และเครือข่ายของระบบสาธารณสุขโดยรอบเป็นแกน บูรณาการเชื่อมกันทั้ง 5 กระทรวง บริหารจัดการโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 เพื่อเป็นการแสดงพลังรวมใจบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานต่าง ๆ มุ่งเน้นรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ที่ต้องจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์และการบริหารงบประมาณร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกซ้อมระบบโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมการรองรับหากเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของหลายหน่วยงานในการให้บริการแก่ประชาชน

พลโท นายแพทย์ไตรโรจน์ ครุธเวโช เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และประธานนักศึกษา ปธพ.๓ กล่าวว่ากรมแพทย์ทหารบกมีส่วนรวมในโครงการมาตลอดตั้งแต่ครั้งที่ ๑ ในครั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นสถานที่จัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4 ” โดยได้ระดมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร จากสายงานต่าง ๆ มาร่วมกันมอบบริการให้แก่ชาวจังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึงได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนของ จ.นคราชสีมา ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน จิตอาสากลุ่มต่างๆ และสื่อมวลชน ที่ต่างร่วมกันทุ่มเทเพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่สุด โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารบก และฝากการบังคับบัญชาไว้กับกองทัพภาคที่ 2 เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง มีหน้าที่รักษาพยาบาลทหาร และข้าราชการกลาโหม พลเรือน ลูกจ้าง ตลอดจนครอบครัว และบุคคลพลเรือนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการฝึกอบรมกำลังพลตามที่ได้รับมอบ ทั้งนี้โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยทำหน้าที่โรงพยาบาลสนามเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงมาแล้ว

พลตรี นายแพทย์ชาญชัย ติกขะปัญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ในนามตัวแทนของชาวนครราชสีมารู้สึกเป็นเกียรติและปลาบปลื้มที่คณะนักศึกษา ปธพ.4 และเครือข่ายจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยให้โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็นเจ้าภาพและประสานงานหน่วยบริการสาธารณสุขทั้งในพื้นที่และส่วนกลางมาให้บริการประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ท่านแม่ทัพภาคที่ 2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ที่อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ตลอดจนต้องขอขอบคุณภาคเอกชนที่ช่วยจัดบริการสนับสนุนทางการแพทย์อีกหลายภาคส่วน การออกหน่วยแพทย์ในครั้งนี้นอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีแล้ว ยังมีคุณูปการต่อผู้ป่วยในพื้นที่นครราชสีมาและใกล้เคียงที่ช่วยร่นระยะเวลาการรอผ่าตัดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการจัดหน่วยแพทย์ในครั้งนี้จึงนับเป็นการฝึกซ้อมระบบโรงพยาบาลสนามให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องด้วย

พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง เปิดเผยว่า โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 สำหรับโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1 จัดโดยนักศึกษา ปธพ.1 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556 มีแพทย์เข้าร่วมกว่า 300 คน ใน20 คลินิก ตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วย จำนวนกว่า 3,000 ราย พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธาน และได้รับการบันทึก “สถิติโลกกินเนสบุ๊ค” ว่า “The most eye tests performed in one hour were achieved to celebrate His Majesty the King’s 85th and Her Majesty the Queen’s 80th Birthday Anniversaries by The Medical Council of Thailand and King Prajadhipok’s Institute, in Ayutthaya, Thailand, on 17 March 2013 จากทีมแพทย์เฉพาะทางโรคตามากที่สุดในโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง 2 พระองค์ ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติของแพทย์อาสาทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งแรก

ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่โรงพยาบาลหัวหิน เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2557 คลินิกเฉพาะทาง 18 คลินิก ตรวจรักษาโดยแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร จาก 14 ราชวิทยาลัยและสถานพยาบาลชั้นนำ รวมกว่า 500 คน ให้บริการตรวจคัดกรองโรค ตรวจรักษาผู้ป่วยทุกระบบ ด้วยยาและการผ่าตัดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยใช้เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย มีผู้ป่วย เข้ารักษา 4,773 ราย และมีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ “สวดพระปริตร” อธิษฐานจิตปฏิบัติบูชา นำโดย พระอาจารย์อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระ หม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชมมายุครบ 60 พรรษา โดยจัดคลินิกเฉพาะทาง 18 คลินิก ตรวจรักษาโดยแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร จาก 14 ราชวิทยาลัยและสถานพยาบาลชั้นนำ รวมกว่า 500 คน ให้บริการตรวจคัดกรองโรค ตรวจรักษาผู้ป่วยทุกระบบ ด้วยยาและการผ่าตัดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยใช้เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย มีผู้ป่วย เข้ารักษา 6,0๙0 ราย

ข่าวอื่นๆ