กรุงศรีจัดโครงการกรุงศรี Simple To Share 2015 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

วันที่ 04 ธ.ค. 2558 เวลา 15:38 น.
กรุงศรีจัดโครงการกรุงศรี Simple To Share 2015 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
 

กรุงเทพฯ (3 ธันวาคม 2558) – นายแดน ฮาร์โซโน่ ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหาร พนักงานธนาคารพร้อมลูกค้า และศิลปินนักแสดง ร่วมสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารฝึกอาชีพ รวมทั้งปรับปรุงสนามเด็กเล่น พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องเล่นแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังมอบสื่อการเรียนการสอน และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดนครพนม ซึ่งโครงการกรุงศรี Simple to Share ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5