เทสโก้ โลตัส สนองนโยบายรัฐ จัดสัมมนาพัฒนาขีดความสามารถให้เอสเอ็มอี

วันที่ 27 พ.ย. 2558 เวลา 17:14 น.
เทสโก้ โลตัส สนองนโยบายรัฐ จัดสัมมนาพัฒนาขีดความสามารถให้เอสเอ็มอี
ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา SMEนักรบเศรษฐกิจในยุคปรับฐาน ซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และเทสโก้ โลตัส ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับเอสเอ็มอีไทย โดยมี นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ เทสโก้ โลตัส ,นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการฝ่ายการพาณิชย์ เทสโก้ โลตัส ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้แสดงวิสัยทัศน์และให้ความรู้ในหัวข้อ มาตรการเสริมความแกร่ง SME เข้มแข็ง แก่เอสเอ็มอีที่มาร่วมฟังกว่า 300 คน ณ ศศินทร์ฮอลล์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์