โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมจัดOpen House21พ.ย.

วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 18:42 น.
โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมจัดกิจกรรมเปิดบ้าน Open House ในวันเสาร์ที่ 21 พ.ย.

“โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม”โรงเรียนวิชาชีพด้านการโรงแรมชั้นนำที่สอนและฝึกอบรมเพื่อผลิตแรงงานคุณภาพสูงเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ขอเรียนเชิญเยาวชนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน Open House เพื่อให้น้องๆ มีโอกาสได้ใกล้ชิดและสัมผัสสถาบันสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะด้านการโรงแรมให้กลุ่มเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อป้อนอุตสาหกรรมการบริการและการโรงแรมได้มากขึ้น โดยพบกับกิจกรรมทดลองฝึกปฏิบัติการจากหลักสูตรต่างๆ และยังมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับคณาจารย์และรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบันอย่างใกล้ชิด ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ถ.เพชรบุรี สนใจสอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ 02-013-9999 หรือ 096-391-1696