“Tesco Career Academy ปี 2” คึก ติวเข้มว่าที่บัณฑิตให้พร้อม “เก่งคน” ก่อนสู่เส้นทางอาชีพระดับอินเตอร์

วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 11:42 น.
“Tesco Career Academy ปี 2” คึก ติวเข้มว่าที่บัณฑิตให้พร้อม “เก่งคน”  ก่อนสู่เส้นทางอาชีพระดับอินเตอร์
12 พฤศจิกายน 2558 - นิสิต นักศึกษา ปลื้ม “Tesco Career Academy ปี 2” เทสโก้ โลตัส มุ่งเตรียมความพร้อม ให้เยาวชน “เก่งคน” หลังพบ 50-60% บัณฑิตจบใหม่ผลการเรียนเป็นเลิศ แต่พลาดตกม้าตายเรื่องเข้ากับคนในองค์กร สื่อสารไม่ตรงจริต ส่งผลอนาคตการงานไม่รุ่ง หรืออาจถึงขั้นร่วง

นางอรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของประเทศมาตลอด 21 ปีที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้นโยบาย ‘การมอบโอกาสแก่เด็กและเยาวชนไทย’ โดยการตั้ง Tesco Career Academy ขึ้นมาและจัดเป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งเราเน้นการมอบโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพแก่เยาวชน ไปพร้อมๆกับการสร้างแรงงานคุณภาพที่ตอบรับเทรนด์ใหม่ของโลกธุรกิจ”

“สำหรับเวิร์คช็อป 2 วันเต็มที่เราจัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานจริงให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 120 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากการสมัครเข้ามาอบรมทาง www.tescolotus.com/careeracademy ปีนี้ เทสโก้ โลตัส ได้ใช้ความเชี่ยวชาญของเรามาสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ ทั้ง ระบบการคัดเลือกพนักงานใหม่ การวัดผลความสามารถและศักยภาพของนักศึกษา การเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสม รวมถึง การเตรียมความพร้อมให้ ‘เก่งคน’ ในหัวข้อ Managing Career and Relationship ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของโลกแห่งการทำงาน”

ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญจาก บียอนด์ เทรนนิ่ง วิทยากรที่มาร่วมเวิร์คช็อปในครั้งนี้ กล่าวว่า ปัจจุบัน บัณฑิตจบใหม่กว่า 50-60% เข้ากับคนไม่เป็น วางตัวไม่ถูก เมื่อต้องเผชิญกับการสมัครงาน หรือแม้แต่ได้งานแล้ว ก็ล้วนแต่ต้องเผชิญปัญหาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับคน ถ้าเราไม่มีทักษะเกี่ยวกับการรับมือคนในรูปแบบต่างๆแล้ว อาจส่งผลต่ออนาคตการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

“เรื่องเก่งคนมีความสำคัญมาก ไม่แพ้เรื่องเก่งงาน ซึ่งจะเก่งเรื่องคนได้ต้องเก่งให้ได้ 360 องศา ไม่ว่าจะเป็น หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ยิ่งถ้าเราอ่านคนออกว่าคนนี้ต้องรับมือแบบนี้ ก็จะยิ่งทำให้เราได้ใจคนมากขึ้น เวลาทำงานก็จะมีคนช่วยสนับสนุนในทุกเรื่อง สิ่งที่น้กศึกษามักถามผมก็คือ วิธีการอ่านคน ทำอย่างไร ผมจึงแนะวิธีง่าย โดยแบ่งคนเป็น 4 ประเภทคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และหาวิธีการสื่อสารที่ตรงใจหรือตรงจริตเขา ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับทุกคน”

อย่างไรก็ตาม ภก. คงเกียรติ ได้เผยวิธีพิชิตใจ คนธาตุต่างๆ เอาไว้ ว่า “เวลาพบเจอคนธาตุดิน ต้องเตรียมข้อมูลสนับสนุน อย่ารีบตีสนิทเร็วเกินไป นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบ อธิบายเป็นเหตุเป็นผล ส่วนเมื่อเจอธาตุน้ำ ต้องสื่อสารเป็นลำดับขั้นตอน รักษาคำพูด คำสัญญาที่ให้ไว้ ชอบคนสม่ำเสมอ เน้นประโยชน์ส่วนรวม ขณะที่คนธาตุลมจะคิดถึงความถูกใจมาก่อนความถูกต้อง ชอบการชื่นชมอย่างจริงใจ ชอบการดูแลอย่างคนพิเศษ เน้นภาพกว้างไม่ลงรายละเอียด สำหรับคนธาตุไฟ จะชอบคนพูดเข้าประเด็น กระชับ เน้นผลลัพธ์ที่ต้องการ สื่อสารตรงไปตรงมา ลงมือทำทันที”

นางสาวพรพิมล สถิรรัตน์ นักศึกษาชั้นปี 3 จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เวิร์คช้อปของเทสโก้ โลตัส ทำให้ได้ความรู้มากขึ้น ทั้งในส่วนการสัมภาษณ์งานเหมือนสถานการณ์จริง หรือการเก่งคน ซึ่งในชีวิตประจำวันต้องใช้ คิดว่าสิ่งที่อาจารย์สอนทำให้เราจำลักษณะคนได้ง่าย และพอจะวิเคราะห์ได้ว่าจะรับมือกับคนๆ นั้นอย่างไร เรื่องนี้สำคัญเพราะถ้าเราวางตัวไม่เป็น เข้ากับคนไม่ได้ เราจะอยู่ในสังคมการทำงาน หรือสังคมที่มีความแตกต่างได้อย่างไร

นายนฤเบศน์ ชมภูทอง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การเวิร์คช้อปทำให้เราเข้าใจและเตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างแท้จริง ทั้งในเรื่องการเขียนเรซูเม่ การพูด การตอบคำถาม เวลาสอบสัมภาษณ์ เฉพาะอย่างยิ่งการสอนให้เราเก่งคน ซึ่งผมคิดว่า มันใช้ได้จริง เนื่องจากเวลาสมัครงาน ถ้าสอบข้อเขียนผ่าน แต่มีอีกคนที่เข้ากับคนได้ดีกว่า ตอบคำถามในสิ่งที่ฝ่ายบุคคลต้องการได้มากกว่า อย่างผม พี่ๆ เทสโก้ โลตัส ได้ชี้แนะให้ตอบให้ตรงคำถาม อย่าตอบอะไรกว้างเกินไปด้วย

นายภูมิตะวัน เตี้ยประดิษฐ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า Tesco career academy ทำให้ผมได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่โลกของการทำงานอย่างแท้จริง การเขียนเรซูเม่ การแต่งกาย การได้ทดลองสัมภาษณ์งานจริงๆ อีกสิ่งสำคัญคือการสอนเทคนิคให้เก่งคน อันนี้ผมว่าดี ทำให้รู้ว่าคนมีหลายแบบ เราต้องเข้าใจว่า ตัวเองเป็นแบบไหน และคนอื่นเป็นแบบไหน ถ้าเรารู้หรือวิเคราะห์ได้ ก็จะทำให้เกิดโอกาสดีๆ เข้ามา

นางอรกานดา กล่าวเสริมว่า “ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการยุคนี้ มุ่งเน้นเรื่องรับคนที่มีศักยภาพพร้อมทำงานทันที ตลอดจนเรื่องความพร้อมด้านการเก่งคน หรือการบริหารความสัมพันธ์กับคนในองค์กรก็ เพราะหากน้องๆ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ ก็จะทำให้มีโอกาสความก้าวหน้า มีความเป็นมืออาชีพ”

ทั้งนี้ Tesco Career Academy มีการจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ในหลายหัวข้อและหลายรูปแบบ ได้แก่· การจัดอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานจริงในลักษณะเวิร์คช็อป ทั้งในห้องเรียนและนอกสถานที่ เช่น ที่สำนักงานเทสโก้ โลตัส หรือที่ร้านเทสโก้ โลตัส หรือที่สถานศึกษาในลักษณะ ‘โมบายเวิร์คช็อป’· การแนะนำอาชีพในโลกธุรกิจต่างๆและการทดสอบความถนัดผ่านห้องเรียนทางออนไลน์· การทดลองทำงานจริง เป็นการทำงานพาร์ทไทม์รายชั่วโมง โดยมีพนักงานเทสโก้ โลตัส เป็นโค้ชให้คำแนะนำและมีการฝึกอบรมสั้นๆ· การศึกษารูปแบบทวิภาคี ‘เทสโก้ จูเนียร์’ ซึ่งเทสโก้ โลตัส ได้ร่วมกับสถาบันอาชีวะศึกษาทั่วประเทศพัฒนาหลักสูตรค้าปลีก ซึ่งประกอบด้วยการเรียนทั้งในห้องเรียน และการเรียนรู้จากการทำงานจริง ซึ่งเมื่อศึกษาจบจะได้รับปริญญาซึ่งได้รับการรับรองจากกรมอาชีวะศึกษา อีกทั้งยังสามารถต่อยอดการเป็นพนักงานเทสโก้ โลตัสในระดับสูงขึ้นไป

ปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส มีสาขารูปแบบต่างๆกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยกว่า 1,800 สาขา มีพนักงานประจำกว่า 60,000 คน นักเรียนนักศึกษาพาร์ทไทม์ 4,000 คน โดยมีการเพิ่มการจ้างงานอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจด้านใหม่ๆ เช่น ธุรกิจออนไลน์ งานซัพพลายเชน ทั้งในสำนักงาน ที่สาขาและศูนย์กระจายสินค้าซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศ