"SCB"ระดมน้ำในช่วยอุทกภัยในเมียนมา

วันที่ 14 ส.ค. 2558 เวลา 16:06 น.
"SCB"ระดมน้ำในช่วยอุทกภัยในเมียนมา
ไทยพาณิชย์ระดมน้ำใจชาวไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้น นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งอุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง รวมทั้งแผ่นดินไหว ธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักถึงความเดือดร้อนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง สำหรับในประเทศไทยนั้น มีการให้ความช่วยเหลือทั้งแบบเร่งด่วน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูในระยะยาว โดยจัดเตรียม และส่งมอบถุงยังชีพ พร้อมอุปกรณ์จำเป็นเมื่อเกิดเหตุการณ์ไปไว้ยังสำนักงานเขตและสาขาของธนาคารฯ ในจังหวัดต่างๆ ที่เป็นเส้นทางน้ำและเกิดภัยพิบัติเป็นประจำทุกปี ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุบลราชธานี นครราชสีมา ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา ฯลฯ

 สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในขณะนี้  ได้ก่อให้เกิดความ สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่าไม่ได้ ในเบื้องต้นธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 USD หรือประมาณ 120 ล้านจ๊าด โดยดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้แทนธนาคารฯ มอบเงินให้กับนางดอ คิน ซอ อู รองผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งเมียนมา เพื่อนำไปสมทบในกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุการณ์น้ำท่วมในเมียนมา ซึ่งบริหารจัดการโดย Ministry of Social Welfare  Relief and Resettlement

พร้อมกันนี้ธนาคารฯ ขอเชิญชวนลูกค้า พนักงาน และประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือ   ผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยบริจาคเข้าบัญชีเลขที่ 111-3-90911-5 มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์ เพื่อผู้ประสบภัยได้ที่สาขาทั่วประเทศหรือกดปุ่มบริจาคที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขตทั่วประเทศ ทั้งนี้ธนาคารฯจะรวบรวมเงินที่ได้รับจากการบริจาคส่งมอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อนำส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปยังสภากาชาดเมียนมาต่อไป เริ่มรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้บริจาคสามารถส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และส่งโทรสารมาที่ 02-544-1040 หรืออีเมลที่ helpmyanmar@ scb.co.th เพื่อจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาคเงิน สำหรับนำไปใช้ในสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไป

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

บทความแนะนำ