รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมชื่นชมระบบการบริหารจัดการโรคไวรัสเมอร์สที่มีประสิทธิภาพ

วันที่ 09 ก.ค. 2558 เวลา 13:17 น.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมชื่นชมระบบการบริหารจัดการโรคไวรัสเมอร์สที่มีประสิทธิภาพ
6 กรกฎาคม 2558 – ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมรับฟังการรายงานสรุประบบการบริหารจัดการโรคไวรัสเมอร์สของโรงพยาบาลฯ โดยมี ร.ท. นพ. นำ ตันธุวนิตย์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ,/p>โดยคณะฯ ได้เยี่ยมชมมาตรการและคลินิกตรวจคัดกรองพิเศษ ซึ่งได้ให้ความสนใจและสอบถามในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียด พร้อมการสาธิตขั้นตอนตามมาตรการที่เคร่งครัดในกรณีมีผู้ป่วยต้องสงสัยเข้ามาโรงพยาบาลฯ

ต่อจากนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กรุณามอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณคณะแพทย์ที่ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ที่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังโรคในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ในตอนหนึ่งของการแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวชื่นชมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่สามารถบริหารจัดการโรคเมอร์สได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน สมกับเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอันดับ 9 ของโลก คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในวันนี้ ได้แก่ นพ. โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค, น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ พญ. จริยา แสงสัจจา ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร