รพ.นครธนชวนร่วมกิจกรรม"Science & Praying"

วันที่ 08 ธ.ค. 2557 เวลา 19:11 น.
รพ.นครธนชวนร่วมกิจกรรม"Science & Praying"
ชมรมอายุวัฒนา โรงพยาบาลนครธนชวนร่วมกิจกรรม“Science & Praying” วันที่ 17 ธ.ค.

ชมรมอายุวัฒนา โรงพยาบาลนครธน ขอเชิญท่านที่สนใจเข้ารับฟังบรรยาย และร่วมกิจกรรมในหัวข้อ “Science & Praying” มันตรา บทพิสูจน์แห่งสัจจะ การเหนี่ยวนำคลื่นแห่งพร ความสุข และความสงบ โดย นพ.ชัชดนัย   มุสิกไชย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์สุขภาพนครธนอายุวัฒนา โรงพยาบาลนครธน ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 8.00 -11.50 น. ณ ห้องประชุมทองสิมา ชั้น 4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสื่อสารการตลาด โทร.0-2450-9909 ชมรมอายุวัฒนา ศูนย์นครธนการแพทย์แผนไทย-จีน ชั้น 12 โทร.0-2450-9912  และ Contact Center 0-2450-9999

บทความแนะนำ