posttoday

สุราษฎร์ธานี จัดประเพณีโบราณ "ชักพระบก"22 พ.ค.67 นี้

21 พฤษภาคม 2567

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยชาวตำบลเสวียด อ.ท่าฉางจัดงานประเพณีสรงน้ำพระ "ชักพระบกเสวียด 2024 กินขนมจังเสวียดโปราณรสดี หนึ่งปีมีครั้งเดียว" ตรงกับวัน “วันวิสาขบูชาโลก” เพื่อรักษาประเพณีท้องถิ่นกว่า 500 ปี ในวันที่ 22 พ.ค. 67 นี้

อบต. เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี จัดงาน "ชักพระบกเสวียด 2024 กินขนมจังเสวียดโบราณรสดี หนึ่งปีมีครั้งเดียว" ประเพณีตามพิธีโบราณกว่า 500 ปี  โดยการจัดงานเป็นการร่วมมือกันทุกฝ่าย เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความผูกพันธ์อันดี ความร่วมมืออันดี ความสามัคคี เป็นหนึ่งอันเดียวกัน เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งในปี 2567 นี้ตรงกับกับ "วันที่  22 พฤษภาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  “วันวิสาขบูชาโลก”

สำหรับงานประเพณีโบราณ จะมีการร่วมส่งน้ำพระฯ ช่วงเช้าจัดขบวนชักพระ โดยมีประธานกล่าวเปิดงานฯ จากนั้นอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นเรือพระบกก่อนที่ชาวบ้านจะร่วมกันชักพระผ่านทุ่งนาไปยังวัดท่าเสวียด ซึ่งห่างจากวัดประตูใหญ่ ประมาณ 1 กิโลเมตร ระหว่างทางจะมีการเล่นโคลนกันเพื่อความสนุกสนาน และสมโภชเป็นเวลา1 คืน ณ.วัดท่าเสวียด "บ้านเหนือท่า" หมู่ที่ 4  ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ชาวได้ร่วมกันสักการะพระพุทธรูปบนเรือพระ เพื่อเป็นศิริมงคล ตามความเชื่อ ของชาวบ้าน ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวบ้านได้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า 500 ปี แล้วนั้น  ก่อนที่จะชักพระกลับในวันรุ่งขึ้น ไปยัง ที่วัดประตูใหญ่  เล่นสาดน้ำโคลนกันเพื่อความสนุกสนานของชาวบ้าน และลูกเด็ก เล็กแดง มีการละเล่นระหว่างทาง สนุกสนานในแต่ละปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น
 

ประเพณีชักพระบกโบราณของตำบลเสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ประเพณีชักพระบกโบราณ ซึ่งเป็นการส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ ร่วมกันสืบสานประเพณีชักพระบกโบราณ "ไม่มีล้อ ลากผ่านท้องไร่ ท้องนา เล่นโคลนกันอย่างมันๆ

ทั้งนี้ตามประเพณีโบราณของ ท้องถิ่น เวลาชักพระออกจากวัดต้องออกให้ถูกทาง ผิดทางไม่ได้เลยถ้าผิดจะมีการเกิดอาเพศ ให้เห็น เช่นฟ้าผ่า เป็นต้นฯ ตามคำบอกเล่า ของผู้เฒ่า ผู้แก่ ตั้งแต่โบร่ำ โบราณ ชาวบ้านจึงเว้นทางไว้ให้เพื่อเป็นทางเรือพระ เป็นความเชื่อแต่โบราณ เป็นการขอฝนให้ตกถูกต้องตามฤดูการ เป็นการขอให้มีน้ำกิน น้ำใช้ ในพืชสวน ไร่นา สมบูรณ์ตลอดปี เป็นการสื่อการคมนาคม ที่ไม่สะดวกต้องใช้เส้นทางเดินเท้า ทุ่งนามีน้ำขังเป็นการขอให้ลูกหลานได้มาพบเจอกัน เป็นการทำ"ขนมจั้งเสวียด" ที่อร่อยที่สุดในโลก ในช่วงเดือนหกนี้เพื่อได้ทาน ฝากญาติมิตร และเพื่อนฝูง รวมถึงเพื่อนบ้าน และ แขกที่มาเยือน ถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก