posttoday

"DEXON" คว้ารางวัล Safety Completing จาก PETROFAC

03 เมษายน 2567

"เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี (DEXON)" คว้ารางวัล Safety Completing โครงการ The life extension baseline inspection campaign จาก Petrofac South East Asia Pte., Ltd

     บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON บริษัทผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรม และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ได้รับเกียรติบัตร Safety Completing ในโครงการ The life extension baseline inspection campaign จาก Petrofac South East Asia Pte., Ltd หรือ Petrofac

\"DEXON\" คว้ารางวัล Safety Completing จาก PETROFAC

     ซึ่งรางวัลนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นชั่วโมงการปฏิบัติงานทั้งหมด 332,600 ชั่วโมง ตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งโครงการเสร็จสิ้น โดยปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน (Without Lost Time Injury) 

     DEXON รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลที่ Petrofac มอบให้ ซึ่งเป็นการยกย่องผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยไม่มีประวัติการบาดเจ็บในขณะปฏิบัติงาน เป็นเครื่องยืนยันความเชื่อมั่น และความทุ่มเทในการปฏิบัติงานที่ยกระดับให้เหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม DEXONจะคงมุ่งมั่น และพร้อมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไป