posttoday

EA คว้ารางวัลเกียรติยศ ”สุดยอดองค์กรแห่งปี” ด้านอุตสาหกรรมพลังงาน

03 เมษายน 2567

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA คว้ารางวัล Thailand Top Company Award 2024 ประเภทอุตสาหกรรมพลังงาน

EA คว้ารางวัลเกียรติยศ ”สุดยอดองค์กรแห่งปี” ด้านอุตสาหกรรมพลังงาน

          บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA คว้ารางวัล Thailand Top Company Award 2024 ประเภทอุตสาหกรรมพลังงาน โดยมี นายฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการ โครงการกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัล จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยรางวัลดังกล่าว มอบให้กับสุดยอดองค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในธุรกิจ เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีการยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย
EA คว้ารางวัลเกียรติยศ ”สุดยอดองค์กรแห่งปี” ด้านอุตสาหกรรมพลังงาน

          นายฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการ โครงการกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน EA เปิดเผยว่า กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์มุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจให้ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของคุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมายกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ครอบคลุมธุรกิจพลังงานทดแทน, ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน, ธุรกิจแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน, ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และสถานีชาร์จ EA Anywhere เป็นต้น

EA คว้ารางวัลเกียรติยศ ”สุดยอดองค์กรแห่งปี” ด้านอุตสาหกรรมพลังงาน

          “EA เป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาด ซึ่งดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 17 องค์กรของเราเติบโตอย่างก้าวกระโดด สิ่งสำคัญคือ เราเป็นเจ้าของเทคโนโลยี คิดค้นโดยฝีมือคนไทย ไม่ใช่แค่รับจ้างผลิต เราพร้อมที่จะพัฒนานวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาล พร้อมรับกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา” นายฉัตรพลกล่าว
EA คว้ารางวัลเกียรติยศ ”สุดยอดองค์กรแห่งปี” ด้านอุตสาหกรรมพลังงาน

          นายฉัตรพลกล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจุบันโลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีหลายประเทศใช้โอกาสด้านเทคโนโลยีพัฒนาให้ธุรกิจเติบโต ในภาคธุรกิจของไทยจึงต้องเร่งปรับตัวด้วยนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันกับนานาประเทศเช่นเดียวกัน และสิ่งสำคัญคือ การเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ที่สามารถสร้างความแตกต่าง อย่างสร้างสรรค์  จึงจะแข่งขันได้อย่างทัดเทียม EA เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่พร้อมปรับตัว ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และเทรนด์ของโลก ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณนิตยสาร Business+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้มอบรางวัลดังกล่าวให้กับ EA นับเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจ สะท้อนความพยายามทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานขององค์กร ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อสังคมและประเทศชาติ
EA คว้ารางวัลเกียรติยศ ”สุดยอดองค์กรแห่งปี” ด้านอุตสาหกรรมพลังงาน