posttoday

เมดพาร์ค ติดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทย 3 ปีซ้อน โดย Newsweek

26 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Newsweek ให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2024 จากการสำรวจจัดอันดับโรงพยาบาลกว่า 2,400 แห่ง ใน 30 ประเทศทั่วโลก

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Newsweek ให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2024 จากการสำรวจจัดอันดับโรงพยาบาลกว่า 2,400 แห่ง ใน 30 ประเทศทั่วโลก โดยเป็นการติดอันดับอย่างต่อเนื่องถึง 3 ปีซ้อน เริ่มจากอันดับที่ 10 ในปี 2022 เขยิบขึ้นมาเป็นอันดับที่ 9 ในปี 2023 และก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับที่ 6 ด้วยคะแนน 76.54% ในปี 2024 ยืนยันถึงความทุ่มเทของโรงพยาบาล ในการส่งมอบบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของการรักษา การบริการ และการดูแลผู้ป่วย

 

เมดพาร์ค ติดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทย 3 ปีซ้อน โดย Newsweek

 

Newsweek นิตยสารข่าวชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นผู้นำในการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ยังคงร่วมมือกับบริษัท Statista Inc. บริษัทระดับโลกด้านการสำรวจวิจัยข้อมูลและรวบรวมสถิติ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศเยอรมัน ในการพัฒนาและออกแบบวิธีการประเมินเพื่อให้การจัดอันดับนั้นมีคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์สำคัญ 2 หัวข้อสำหรับการประเมินจัดอันดับ 30 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย

 

  • การประเมินความเห็นจากผู้ชำนาญการทางการแพทย์ ที่ทำงานในโรงพยาบาล ผ่านแบบสำรวจออนไลน์ ที่ถูกส่งไปยังบุคลากรทางการแพทย์กว่า 85,000 คน ทั่วโลก ประเมินด้วยตัวชี้วัดต่างๆ เช่นผลการรักษา อัตราผู้ป่วยต่อแพทย์ สภาพแวดล้อมและความสะอาด
  • การประเมินประสบการณ์ และความพึงพอใจของผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษา จากผลคะแนนของผู้เข้ารับบริการบน Google Reviews

 

โรงพยาบาลเมดพาร์ค สามารถก้าวไปยืนอยู่บนทำเนียบโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศได้ตั้งแต่ครบปีแรกของการดำเนินการ และในปัจจุบันก็ยังคงยืนอยู่ในแถวหน้าของการเป็นผู้บริการทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ของการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์มาตรฐานสากล สำหรับโรคยากและซับซ้อนแห่งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์