posttoday

soft power มวยไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ร่วมอนุรักษ์สืบสานมวยไชยา

13 กุมภาพันธ์ 2567

soft power มวยไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ร่วมอนุรักษ์สืบสานมวยไชยา โดยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์มวยไชยา และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ ซึ่งนำมาต่อยอดในการโชว์ศิลปะมวยไชยาในกิจกรรมงานต่างๆ

soft power มวยไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ร่วมอนุรักษ์สืบสานมวยไชยา

          soft power #มวยไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ร่วมอนุรักษ์สืบสานมวยไชยา โดยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์มวยไชยา และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ ซึ่งนำมาต่อยอดในการโชว์ศิลปะมวยไชยาในกิจกรรมงานต่างๆ

soft power มวยไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ร่วมอนุรักษ์สืบสานมวยไชยา

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายณรงค์  หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา พร้อมด้วยแขกผู้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ และส่งมอบเครื่องยนต์และวัสดุฝึกเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ร่วมรับชมและให้กำลังใจ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา โชว์การแสดง #มวยไชยา ซึ่งเป็นการแสดงไหว้ครูมวย ศิลปะการต่อสู้ ท่าทางการฝึกมวยไชยา โดยได้รับเกียรติจากนายสุรัติ เพชรพริ้ม ผู้สืบสานตำนานมวยไชยา ในการบอกเล่าเรื่องราว ณ ห้องประชุมไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา

soft power มวยไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ร่วมอนุรักษ์สืบสานมวยไชยา