posttoday

นศ.วิศวะ'วลัยลักษณ์'คว้าชนะเลิศประกวดนวัตกรรมด้านพลังงาน

27 ธันวาคม 2566

นักศึกษา วิศวะม.วลัยลักษณ์ ทีม The SparkEnergy GreenSupercap คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรมด้านพลังงาน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

ทีม The SparkEnergy GreenSupercap คาร์บอนประสิทธิภาพสูงสำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน​ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า​ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา จากเวทีการประกวด The Young Energy Designer Awards 2023 โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงานรุ่นเยาว์ 2023  จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ได้รับถ้วยรางวัลและเงินจำนวน 200,000 บาท

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า​ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย นางสาวพิชญาภา บุญสุข นางสาวศศิปรียา พันธะบุรี นายจิรัช อภิชัยยะกุล นายนิธิศ ธำรงเทพพิทักษ์ นายพงศภัค หิ้นจิ้ว​ สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์​  และนางสาวนงนภัส ดาวสุวรรณ​ นายนราธิป ไชยรัตน์ นายฮานีฟ ดะละสู  สาขาวิศกรรมไฟฟ้า​ โดยมี ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง และผศ.ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.วิศวะ\'วลัยลักษณ์\'คว้าชนะเลิศประกวดนวัตกรรมด้านพลังงาน

สำหรับนวัตกรรมถ่านคาร์บอนจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา เป็นการนำขี้เลื่อยไม้ยางพารามาเข้ากระบวนการกระตุ้นด้วยกรดและเบสแบบสองขั้นตอนต่อเนื่อง เพื่อสร้างรูพรุนในเนื้อไม้และเมื่อนำไปเผาจะได้เป็นถ่านคาร์บอนที่มีความเป็นรูพรุนและพื้นที่ผิวในการกักเก็บประจุไฟฟ้าที่สูง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมไม้แปรรูปในประเทศ และถ่านคาร์บอนที่ได้สามารถนำไปทำเป็นอิเล็กโทรดของ Supercapacitor ซึ่งเป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน