posttoday

"คินน์ เวิลด์ไวด์" จับมือ "รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ" หนุนคนไทยตรวจสุขภาพ

28 มิถุนายน 2566

"คินน์ เวิลด์ไวด์" จับมือ "รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ" หนุนคนไทยใส่ใจสุขภาพและตรวจสุขภาพเป็นประจำ สานต่อแคมเปญ “Nutraceutical Trend in Perfect Health โภชนเภสัช เทรนด์ใหม่ของการมีสุขภาพดีที่ยั่งยืนยุคดิจิทัล”

     นางสาวศิริพร อริยพุทธรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด ภายใต้แบรนด์ “คินน์” (KINN) ผู้นำด้านโภชนเภสัช เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU ) ร่วมกับ โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ  โรงพยาบาลในเครือ Principal Healthcare สานต่อแคมเปญ “Nutraceutical Trend in Perfect Health โภชนเภสัช เทรนด์ใหม่ของการมีสุขภาพดีที่ยั่งยืนยุคดิจิทัล”

     นับเป็นการผนึกกำลังของผู้นำโภชนเภสัชกับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ เพื่อเดินหน้าสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำเพื่อสนับสนุนผลักดันให้คนไทยให้ความสำคัญกับการดูแลใส่ใจสุขภาพมั่นตรวจเช็คสุขภาพอยู่เสมอ ซึ่งพบว่าประชากรไทยประมาณ 2% เท่านั้นที่ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และมีคนไทยเกือบ 60% ที่คิดว่าตนเองมีสุขภาพที่ดี ซึ่งพฤติกรรมนี้อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพสะสมโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ

     ดังนั้นแคมเปญที่ คินน์ร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ฯ จึงสนับสนุนให้คนไทยห่างไกลโรคนำไปสู่ “สังคมสุขภาพดี อายุยืน” ลดปัญหา “สังคมอายุยืนแต่อุดมด้วยโรค” และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ผลักดัน แบรนด์ KINN โภชนเภสัช ตัวช่วยดูแลสุขภาพเชิงป้องกันสำหรับคนทำงานและผู้สูงอายุ ซึ่งสารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดสารเคมี

     อย่างไรก็ดี โรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรัง หรือ Non Communicable Diseases (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในประเทศ ซึ่งสาเหตุมีส่วนมาจากพฤติกรรมวิถีชีวิตเร่งรีบของคนในยุคปัจจุบัน ทำให้คนใส่ใจสุขภาพน้อยลงรับประทานอาหารไม่ได้คุณภาพ ไม่ชอบออกกำลังกายและขยับร่างกายน้อยส่งผลให้ร่างกายมีปริมาณคอเลสเตอรอลสูง ซึ่งคอเลสเตอรอลเป็นต้นตอสำคัญนำไปสู่โรค NCDs ได้แก่ ภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะความดันเลือดสูง ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ภาวะน้ำหนักเกิน (โรคอ้วน) โดยกลุ่มเสี่ยงอยู่ในวัยตั้งแต่ 30-70 ปี สิ่งสำคัญนอกจากการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน

      นอกจากนี้สถิติเมื่อปี 2564 พบว่ากว่า 84,000 ครัวเรือน รับประทานอาหารกระตุ้นคอลเลสตอลรอล 3-7 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นกลุ่มอาหารไขมันสูงถึง 42% รองลงเป็นกลุ่มอาหารแปรรูป 39% เช่น เบเกอรี่ หมูยอ ไส้กรอก และกลุ่มเครื่องดื่มเติมน้ำตาล 19% ซึ่งก่อให้เกิดโรค NCD’s  และยังพบว่าผู้สูงอายุกว่า 50% ป่วยเป็นโรคดังกล่าว 

     วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทำงานได้ตระหนักและระมัดระวังในพฤติกรรมการกิน ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรัง ควบคู่การรับบริการตรวจเลือดจากโรงพยาบาลที่มีคุณภาพสูง น่าเชื่อถือและเข้าถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรค NCDs

     โดยคินน์ได้มีแคมเปญที่ร่วมกับ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ สำหรับลูกค้าซื้อสินค้าครบ 4,499 บาท จะได้เข้ารับการตรวจวัดระดับคอเลสสเตอรอล, ระดับไขมันไม่ดี LDL, ระดับไขมัน ดี และ ระดับไตรกลีเซอไรด์  โดยมีเป้าหมายสร้างการรับรู้และเจาะกลุ่มเป้าหมาย คนวัยทำงาน  ผู้สูงอายุ  คนรักสุขภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง โรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรัง ได้รู้จักและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ KINN Natto ผลิตภัณฑ์ที่ค้นคว้าวิจัยคุณประโยชน์ของจุลินทรีย์ Bio Longevity ธรรมชาติ จากสารสกัดนัตโตะไคเนส (Nattokinase) ปลอดภัยไร้สารเคมี มีความเข้มข้น 20,000 ไฟบริโนปรินยูนิตต่อกรัมใน 1 แคปซูล ตัวช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอล, มีส่วนช่วยลดไตรกลีเซอไรด์

     นอกจากนี้ยังร่วมวิจัยกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินน์ เรด ยีสต์ ไรด์ พาวเดอร์ และนัตโตะ เฟอร์เมนต์เต็ด พาวเดอร์ ต่อระดับไขมันในเลือด และการส่งเสริมสุขภาพด้านอื่นๆ

 

     นายแพทย์ตะวัน จิตต์จุฬานนท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า ผู้ป่วยโรคติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและประเทศไทยและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากกว่า70% ของการเสียชีวิตทั้งหมด และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

     สาเหตุเกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่ส่งเสริมการมีสุขภาวที่ดีจนมีคอเลสเตอรอลสูง จากสถิติผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีและกลุ่มลูกค้าเข้ามาตรวจในโรงพยาบาลพบจำนวนผู้มีคอเลสเตอรอลสูงเพิ่มขึ้น 50% โดยโรคกลุ่มนี้จะค่อยๆสะสมอาการ มีการดำเนินของโรคไปอย่างช้าๆแบบไม่รู้ตัว และรุนแรง หากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและทันเวลาจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย และคนรอบข้าง

     ฉะนั้นนอกจากการดูแลสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการก้าวสู่สังคมสูงวัยทำให้เทรนด์การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเติบโตเนื่องจากคนส่วนใหญ่ตระหนักว่าการมีสุขภาพที่ดี เป็นสิ่งสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากแนวโน้มดังกล่าว รพ.พริ้นซ์ เตรียมเปิดตัวศูนย์ Wellness center เพื่อต่อยอดการให้บริการดูแลสุขภาพองค์รวม

     “ความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการ กระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยหันตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ การใช้ชีวิต เพื่อรักษาสุขภาพที่ดี นำไปสู่การลดจำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของคนไทยให้ลดลง และสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี และอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่อายุยืนแต่อุดมไปด้วยโรค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @kinnworldwide, FACEBOOK :  KINN, www.kinndelivery.com, www.kinn.co.th ”