posttoday

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แถลงผลงานปี65 ใช้งบกว่า400ล้านบาทช่วยเหลือสังคม

14 มิถุนายน 2566

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แถลงผลการดำเนินงานปี 2565 ใช้งบกว่า 400 ล้านบาท ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ พร้อมเดินหน้า ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต แก่ประชาชนต่อไป

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  นำโดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์  ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ  จัดงานแถลง “ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และเป้าหมาย  ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในปี 2566” ภายในงานมีการออกหน่วยให้บริการรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมจัดแสดงอุปกรณ์ และสาธิตการกู้ชีพ กู้ภัย รวมถึงงานสาธิตการฝึกอบรมของแผนกฝึกอบรม  โดยมีผู้มีอุปการคุณ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์  ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  เปิดเผยว่า  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งมั่นช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบำรุงสุขโดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ และศาสนา อย่างครบวงจรชีวิต ภายใต้ปณิธาน “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”   ยังคงนโยบายเดินหน้าพัฒนาการปฏิบัติภารกิจทำงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง   โดยการขับเคลื่อนปณิธานดังกล่าว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีหน่วยงานในเครือที่ได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อให้ปณิธาน “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”  บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลที่ทันสมัยตามคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) และเป็นศูนย์ไตเทียมขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูง  คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ที่พัฒนาระบบการให้บริการการรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ที่มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตที่รู้จริง ปฏิบัติงานได้จริง และเป็นผู้ประกอบด้วย “ความรู้” ควบคู่ “คุณธรรม” ภายใต้ปณิธาน “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”  

โดยในปี 2565 ที่ผ่านมานั้น  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินการช่วยเหลือสังคมไทย ทั้งในด้านบรรเทาสาธารณภัย  และ สังคมสงเคราะห์ ครอบคลุมทั้งการช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต  ซึ่งสามารถจำแนกเป็นภาพใหญ่ๆ ได้ดังนี้

ด้านการช่วยชีวิต  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยและฌาปนกิจสุสาน ที่คอยช่วยเหลือประชาชนในงาน กู้ชีพ กู้ภัย สนับสนุนงานนิติเวช และงานฌาปนกิจ ให้บริการช่วยเหลือประชาชน ในการรับแจ้งเหตุผ่าน สายด่วนและแอปพลิเคชัน ป่อเต็กตึ๊ง 1418  โดยในรอบปี 2565 ที่ผ่านมานั้น ได้รับสายแจ้งเหตุกว่า 120,000 สาย และได้ออกปฏิบัติการช่วยเหลือ ทั้งด้านอุบัติเหตุจราจร  ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต จากเหตุต่างๆ จำนวนกว่า 70,000 ราย  โดยมีอาสาสมัครกว่า 4,000 คน  ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของมูลนิธิฯ อีกทั้งยังมี แผนกฝึกอบรม ให้การเผยแพร่องค์ความรู้ รวมถึงลดการสูญเสีย ด้านการกู้ชีพและบรรเทาสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินแก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปทั้งในระบบออนไซต์ (On-site) และออนไลน์ (Online)  รวมงบประมาณในด้านการ “ช่วยชีวิต” ผ่านงานบรรเทาสาธารณภัยฯ  กว่า 54 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีภารกิจช่วยชีวิตผ่านงานสังคมสงเคราะห์ ในด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ อีกทั้งยังมีสุสานฝากฝังศพไร้ญาติ จำนวน 7,000 หลุม ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลศพไร้ญาติไว้อย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดให้มีการเซ่นไหว้ดวงวิญญาณตามประเพณี  รวมงบประมาณในด้านการ “ช่วยชีวิต” ผ่านงานสังคมสงเคราะห์ กว่า  50 ล้านบาท

นอกเหนือจากนี้ ปัจจุบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังได้ร่วมหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ผนึกกําลังทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติการ อันเป็นการบูรณาการการจัดการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่และ/หรืออาสาสมัครมูลนิธิฯ และเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยให้สามารถบริหารจัดการและปฏิบัติตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ