posttoday

DPU ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามเชิงรุกจัดประชุมระดับชาติ

02 มิถุนายน 2566

DPU ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม จัดงาน H.E.A.T International Anti-Aging Congress 2023 หนุนคนไทยดูแลสุขภาพเชิงรุก

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) และ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) ประกาศจัดใหญ่ H.E.A.T International Anti-Aging Congress 2023 งานประชุมวิชาการระดับชาติ หวังปลุกกระแสดูแลสุขภาพเชิงรุก อัดแน่นไปด้วยความรู้ทางวิชาการ และโชว์เคสผลงานวิจัยเพื่อคนไทยรู้ทันโรคก่อนป่วย พร้อมส่งต่อความรู้ สร้างแต้มต่ออุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด
 

ผศ.ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า กระแสรักสุขภาพของคนไทยนับจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมความงามและสุขภาพขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจอาหารเสริม สถานบริการด้านความงาม และศูนย์ให้บริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในเทรนด์สุขภาพที่ว่าด้วยการป้องกันโรคเชิงรุกด้วยศาสตร์ชะลอวัย (Proactive Anti-Aging) การดูแลสุขภาพเชิงรุกด้วยศาสตร์ชะลอวัย (Proactive Anti-Aging) เป็นแนวคิดที่กำลังได้รับความนิยมและเติบโต เพราะเราทุกคนไม่มีใครอยากเจ็บป่วย โดยเริ่มต้นได้จากการให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดตามศาสตร์ชะลอวัย เพื่อเห็นแนวโน้มและสามารถพยากรณ์ถึงโรคที่มีโอกาสเกิดได้ในอนาคต ซึ่งการนำผลตรวจเชิงรุกเหล่านี้มาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างจากที่ผ่านมา ได้แก่ การรับประทานอาหารให้ได้สัดส่วนตามหลักโภชนาการ การออกกำลังกาย การพักผ่อนนอนหลับ รวมไปถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี

จากแนวคิดดังกล่าวนำมาสู่การประชุมวิชาการระดับชาติ DPU Wellness Summit 2023 H.E.A.T  International Anti-Aging Congress Proactive Anti-Aging: Anticipate Health Risks to Promote Healthspan ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 โดยมีเป้าหมายเพื่อจุดประกายแนวคิดคนในสังคมให้ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพเชิงรุกด้วยการรู้ทันโรคก่อนเจ็บป่วย รวมถึงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามให้ขยายตัว 
    
ตลอด 3 วันของการจัดงาน ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566  อัดแน่นไปด้วยความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านสุขภาพและความงามที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค รวมทั้งความรู้ความก้าวหน้าในศาสตร์ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพแบบ Wellness โดยมีนักวิชาการจากต่างประเทศ จำนวน 15 ท่านเข้าร่วมงาน ซึ่งหัวข้อบรรยายมีความน่าสนใจ เช่น ฮอร์โมน ความสำคัญของแร่ธาตุ วิถีชีวิต การตรวจสุขภาพเชิงรุก และการใช้เปปไทด์ในการป้องกันโรค 
    
นอกจากนี้ยังมีผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามจากต่างประเทศตอบรับเข้าร่วมงานแล้วประมาณ 100 คน ในขณะที่การตอบรับเข้างานมากถึง 400 คนมาจากในประเทศ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยวิทยากรในประเทศ เช่น ผศ.นายแพทย์มาศ ไม้ประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศักดิ์สุธาพร เจ้าของเพจ “อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ” และ Medical Director of Health Focus Clinic ร่วมด้วย ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผศ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฟีโน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และนางสาวชวนัสก์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคม สปาแอนด์เวลเนสไทย 
    
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยต่าง ๆ ในหัวข้อ Anti-aging, Spa and Healthcare, Nutrition and Supplementation, Hospital and Medical Care, Complementary and Alternative Medicine, Thai Traditional and Herbal Medicine, Hotel and Tourism, Science and Technology, Community and Social Enterprise และ Fine Art and Culture เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของคนในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ผู้นำเสนอผลงานสามารถเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัล รางวัลที่ 1 มูลค่า 8,000 บาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 5,000 บาท และ รางวัลที่ 3 มูลค่า 3,000 บาท ซึ่งเปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2566 โดยแจ้งผลการพิจารณาบทความวิชาการ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 
    
อีกไฮไลท์ภายงานในปีนี้ได้มีการออกร้านจำนวน 35 ร้านค้า อาทิ รองเท้าวิ่งและชุดออกกำลังกายจากแบรนด์ Craft Sportswear, ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม ไอซ์แลนด์ดิก (Icelandic Glacial Sparkling Water) ซึ่งเจ้าของแบรนด์บินตรงเพื่อเข้าร่วมงานในครั้งนี้ และการออกร้านของหลักสูตรแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
    
“H.E.A.T เป็นงานประชุมวิชาการเดียวที่แบ่งปันความรู้ พร้อมชอปปิ้งสินค้าเพื่อสุขภาพ และมินิคอนเสิร์ต รวมไว้ในงานเดียว ด้วยความตั้งใจ และเป้าหมายหลักของงานในปีนี้ก็คือ ต้องการผลักดันให้เกิดการดูแลสุขภาพเชิงรุก เพื่อการรู้ทันโรคก่อนป่วย ที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว โดยไม่ต้องพึ่งแพทย์ รวมทั้งมีความเชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ขณะที่ความบันเทิงก็สำคัญทางด้านสุขภาพจิตใจและส่งผลต่อการชะลอวัยได้ด้วย ซึ่งปีนี้เป็นมินิคอนเสิร์ตจาก มารีน่า - ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า และโต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร”
    
จากการขยายตัวอย่างมากของอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในไทย นี่จะเป็นอีกโอกาสสำคัญของการอัพเดทความรู้และเทรนด์ใหม่ๆ รวมทั้งค้นหาโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าเดิมได้จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ DPU Wellness Summit 2023 H.E.A.T International Anti-Aging Congress Proactive Anti-Aging: Anticipate Health Risks to Promote Healthspan จัดวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 – 17.30 น. ที่ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ติดตามรายละเอียดได้ที่  https://cim.dpu.ac.th/conference-heat-congress/ หรือติดต่อ ดร. ปพิชญา เทศนา โทร. 0621708543