posttoday

รู้ทันปัจจัยเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งตับ

27 เมษายน 2566

หนึ่งในโรคร้ายแรง ที่หลายคนอาจละเลย อย่าง โรคมะเร็งตับ เป็นรูปแบบมะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มเกิดขึ้นในเซลล์ของตับ นับว่าเป็นภาวะร้ายแรงที่รักษาได้ยาก แต่หากเข้าใจสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับ ก็สามารถช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ได้

รู้ทันปัจจัยเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งตับ

รู้ทันสาเหตุของโรคมะเร็งตับ

          สาเหตุที่แท้จริงของโรคมะเร็งตับอาจยังไม่มีสาเหตุที่เกิดขึ้นแน่นอน แต่มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่สามารถเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของโรคได้ ดังนี้

 • การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี : การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี นับว่าเป็นสาเหตุที่ได้พบบ่อยที่สุดในมะเร็งตับ โดยการติดเชื้อเหล่านี้จะส่งผลทำให้เกิดการอักเสบในตับ ซึ่งอาจทำให้ตับเกิดแผลและเป็นมะเร็งตับในที่สุด
 • การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเกินไป เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้ เพราะตับมีหน้าที่ทำลายแอลกอฮอล์ และการดื่มมากเกินไปอาจทำลายเซลล์ตับโดยที่เราไม่รู้ตัว
 • โรคอ้วน: โรคอ้วนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งหลายชนิด รวมทั้งมะเร็งตับ รวมถึงเป็นปัจจัยที่อาจมีส่วนช่วยในพัฒนาของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วย

          การสัมผัสกับสารเคมีบางชนิด: การสัมผัสกับสารเคมีบางชนิด เช่น ไวนิลคลอไรด์และอะฟลาทอกซิน สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับได้

ใครบ้างที่เข้าข่ายความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ?
 

 1. มะเร็งตับพบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
 2. ผู้ชายเป็นกลุ่มเพศที่มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งตับมากกว่าผู้หญิง
 3. ใครที่มีบุคคลในครอบครัวที่มีประวัติเป็นมะเร็งตับ จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเกิดโรคเพิ่มขึ้นได้
 4. บุคคลที่เป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเป็นมะเร็งตับ 
 5. มีหลายงานวิจัยที่เชื่อว่า มะเร็งตับพบได้บ่อยในกลุ่มเชื้อชาติและชาติพันธุ์บางกลุ่ม เช่น ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ชาวหมู่เกาะแปซิฟิก และชาวสเปน/ละติน
 6. คนที่สูบบุหรี่จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับ และมะเร็งชนิดอื่น ๆ ได้

 

แนวทางการป้องกันโรคมะเร็งตับ

 • การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี: การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับได้
 • ลดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: การจำกัดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งตับได้
 • การรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ: การรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ด้วยการกินอาหารที่สมดุล และออกกำลังกายเป็นประจำสามารถช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งตับได้
 • การตรวจคัดกรอง: บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งตับหรือติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซีเรื้อรัง ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับเป็นประจำ

          โรคมะเร็งตับเป็นโรคร้ายแรงที่เกิดได้จากหลายปัจจัย การทำความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับและรู้จักวิธีลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับ รวมถึงได้รับการตรวจคัดกรองเป็นประจำ จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้