posttoday

สรพ.ชูผลงานเด่นยกย่องนิทรรศการหน่วยงานสถานพยาบาลคุณภาพ

17 มีนาคม 2566

สรพ.ชูผลงานเด่นการนำเสนอนิทรรศการของหน่วยงานและสถานพยาบาล  ยกย่องการทำงานที่มีคุณภาพและพัฒนาเพื่อผู้ป่วยและประชาชนในการประชุม National HA Forum หวังให้หน่วยงานและสถานพยาบาลได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลงานผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ 

รางวัลที่ 1  ได้แก่ ผลงาน

 • “การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บในช่องปากจากการรักษาจิตเวชด้วยไฟฟ้าElectroconvulsive therapy mouthguard design thinking project”  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่  

 • “ การบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ห้องผ่าตัด  ”โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 

 • “การพัฒนาความร่วมมือในเครือข่ายจังหวัดชุมพร-ระนอง เพื่อบริหารเตียงผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ” โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร 
 • “ การพัฒนาระบบดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหืดและโรคภูมิแพ้ร่วมในรูปแบบโปรแกรมการรักษา (3P program) ”
 • โรงพยาบาลมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม 
 • และ “การป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ หลังการผ่าตัดในผู้ป่วยศัลยกรรม ” คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
   

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 

 •  “barcode development in cath lab version 3” โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 • “ผลลัพธ์การดําเนินงานสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นเทศบาลนครยะลา”โรงพยาบาลยะลา  จังหวัดยะลา 
 • “Check list ไม่ผิด High risk ไม่เกิด”คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
 • “การพัฒนาระบบบริการคลินิกตรวจสุขภาพ รพ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ปี 2561-2565” โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี   

รางวัลชมเชย  จำนวน 6 รางวัล  ได้แก่  

 • “ประสิทธิผลของบริการพยาบาลเพื่อช่วยเลิกบุหรี่จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลเถินจังหวัดลําปาง”  
 • “ผ้าอ้อมทางเลือก (ผ้าอ้อมซักได้)ช่วยผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล: Alternative diaper”โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 • “การจัดระบบบริการฝากครรภ์คุณภาพวิถีใหม่เพื่อลดภาวะเสี่ยงสำคัญในมารดาและทารก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2565”โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
 •  “ขอแค่กินอิ่ม”   โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 
 • “กองผ้าที่เกิดใหม่”คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
 • “New Normal ลดแออัดลดรอคอยด้วยแนวคิด Lean”โรงพยาบาลคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

ทั้งนี้  พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กล่าวถึงผลงานนิทรรศการซึ่งนำเสนอในการประชุม National HA Forum ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มี.ค. 2566 จำนวนผลงานนิทรรศการจากหน่วยงานและสถานพยาบาลกว่า   400   ผลงาน โดยระบุว่ามีหน่วยงานสถานพยาบาลที่ได้นำเสนอถือว่าได้มีการพัฒนาคุณภาพในการทำงานอย่างดีแล้ว ซึ่ง สรพ.มีความยินดีที่จะสนับสนุนในการเป็นเวทีนำเสนอให้กับหน่วยงานสถานพยาบาลเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมคือ  ประชาชนได้รับระบบบริการที่ดีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย