posttoday

เอ็กโก กรุ๊ป จัดงาน“สัปดาห์วิทย์ฯ ปี 65"ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

29 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จัดงาน “สัปดาห์วิทย์ฯ ปี 65" ประสบความสำเร็จพาเยาวชนท่อง “โลกพลังงานแห่งอนาคต” กับกองทัพหุ่นยนต์

นายโกศล ศิริวาลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก กล่าวว่า “เอ็กโก กรุ๊ป และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ให้ความสำคัญและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงาน วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแก่เยาวชน ซึ่งเป็นวัยต้นทางและกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด จึงได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายในศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ประจำปี 2565 ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งจุดประกายความคิด ความฝัน การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านพลังงานที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและกำลังมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และประเทศชาติต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน”
 

นางสาวพินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ ผู้จัดการส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก ตอน Energy Sci-tech Transformation For Life พลังงานเปลี่ยนโลก” เพื่อสื่อสารเรื่องการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีต่อเนื่องจากการจัดงานฯ ในปี 2564 โดยปีนี้มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของทุกคน โดยเล่าเรื่องราวผ่านหุ่นยนต์ 5 ตัว ที่แปลงร่างมาจากโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกของประเทศและเครื่องจักรภายในโรงไฟฟ้า เพื่อนำเยาวชนเดินทางไปสัมผัสกับนวัตกรรมด้านพลังงานตั้งแต่อดีตจนถึงโลกอนาคต
 

“ภายในงาน เยาวชนจะได้รับความรู้พื้นฐานจากนิทรรศการถาวรของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยไฮไลท์สำคัญของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปีนี้อยู่ในโซนที่ 3 “เราผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร” ที่คืนชีพโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรเป็นหุ่นยนต์บอกเล่าเรื่องราวของเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคต และโซนที่ 7 “นิทรรศการพลังงานแห่งอนาคต” ที่จัดแสดงนวัตกรรมพลังงานทางเลือกใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เช่น พลังงานชีวภาพจากสาหร่าย พลังงานจากกังหันลมแบบลอยบนอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งได้ทุกพื้นผิว พลังงานฟิวชั่น พลังงานจากร่างกายมนุษย์ เป็นต้น รวมถึงมีกิจกรรมให้เยาวชนได้ทดลองผลิตไฟฟ้าจากร่างกายอีกด้วย ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมงานต่างเพลิดเพลินและให้การตอบรับกับกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี” นางสาวพินทุ์สุดา กล่าว

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.