posttoday

อ.อ.ป. เปิดตัว ‘เก้าอี้รุ่นสบายใจ’ เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ โชว์เทคนิคการผสมผสานระหว่าง ‘ไม้สักและหวาย’ ได้อย่างลงตัว

20 มิถุนายน 2565

นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า การดำเนินงานด้านการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจและส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน อาทิ การฟื้นฟูระบบนิเวศ การดูดซับก๊าซเรือนกระจก ลดการทำลายป่าธรรมชาติ การประกอบธุรกิจงานด้านอุตสาหกรรมไม้ถือเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่ อ.อ.ป. ให้ความสำคัญ ซึ่ง อ.อ.ป. จะใช้กลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจของผู้ซื้อเป็นสิ่งสำคัญ คำนึงถึงการใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนมีการเลือกสรรวัตถุดิบด้วยความใส่ใจ ออกแบบและผลิตโดยช่างฝีมือที่มากด้วยประสบการณ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักของ อ.อ.ป. เป็นที่รู้จักในเรื่องของความสวยงาม คงทน แข็งแรง

อ.อ.ป. เปิดตัว ‘เก้าอี้รุ่นสบายใจ’ เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ โชว์เทคนิคการผสมผสานระหว่าง ‘ไม้สักและหวาย’ ได้อย่างลงตัว

อ.อ.ป. เปิดตัว ‘เก้าอี้รุ่นสบายใจ’ เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ โชว์เทคนิคการผสมผสานระหว่าง ‘ไม้สักและหวาย’ ได้อย่างลงตัว

และในปี 2565 นี้ อ.อ.ป. ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักชุดใหม่ ‘เก้าอี้รุ่นสบายใจ’ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ อ.อ.ป. พัฒนาต่อยอดให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีลูกเล่นผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรมไม้สักและหัตถกรรมจักสานหวาย โดยมีแนวคิดว่า อยากให้ทุกๆ วันเป็นการพักผ่อนที่แสนสบายและใกล้ชิดกับธรรมชาติสำหรับ ‘เก้าอี้รุ่นสบายใจ’ เป็นความลงตัวของไม้สักและหวาย โดยช่างฝีมือหัตถกรรมจักสานจากจังหวัดน่าน ที่มี ความชำนาญจะเป็นผู้ถักทอหวายไส้และแก่นหวายเป็นส่วนต่างๆ ประกอบกับโครงสร้างที่ทำมาจากไม้สัก และผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักชิ้นนี้ได้ถูกออกแบบอย่างใส่ใจสรีระของผู้ใช้งานอีกด้วย