posttoday

พช.ร่วมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ

29 เมษายน 2565

พช.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ 29 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนิวัติ น้อยผาง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ 29 เมษายน 2565 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธี

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ ต้นแบบของเยาวชนไทยใฝ่ความดีถือเป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยอย่างแท้จริง ในการทำความดีด้วยหัวใจ โดย “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร” ทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาและการทำความดีอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ขณะประทับศึกษาอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ทรงตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่ พร้อมฉลองพระองค์เสื้อโปโลพระราชทานสีดำ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” กับหมวกแก๊ปสีฟ้า และผ้าพันคอสีเหลือง เพื่อทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่วัดป่ามุตโตทัย โดยโปรดที่จะสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาส, ทรงทำความสะอาด ลานวัด, เช็ดฐานพระพุทธรูปภายในวัด และทรงล้างจานด้วยพระองค์เอง

พช.ร่วมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ

เมื่อเสด็จกลับเมืองไทย “เจ้าชายจิตอาสาของปวงชนชาวไทย” ก็ทรงร่วมทำกิจกรรมในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อย่างขะมักเขม้นอีกทั้งยังทรงใฝ่ในธรรมยิ่ง มักจะหาโอกาสเสด็จไปยังวัดต่างๆ เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศล โดยล่าสุด ทรงสนทนาธรรมกับ “เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” เป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างเสด็จไปเยือนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พร้อมทรงสักการบูชาพระพุทธรูปต่างๆ ภายในพระเจดีย์ นับเป็นพระจริยวัตรอันงดงามที่หาได้ยากยิ่งในเยาวชนยุคปัจจุบัน

พช.ร่วมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ

พช.ร่วมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ