posttoday

บีจีซี ผุดโครงการ Helping Hands For Thai ช่วยเหลือผู้ขาดรายได้ช่วงโควิด

14 ตุลาคม 2564

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) และบริษัทในเครือ ขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้สังคมไทยผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน จึงจัดตั้งโครงการ Helping Hands For Thai ต่อยอดจากโครงการ Helping Hands For Heroes ของบริษัทแม่อย่าง บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ว่างงาน หรือขาดรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผ่านการส่งมอบถุงยังชีพ ให้แก่ สำนักงานประกันสังคม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ขาดรายได้ และแรงงานที่ได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี จำนวน 8,000 ชุด มูลค่ารวมกว่า 3,400,000 บาท