posttoday

งานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป และ แฟกเทค 2020 เตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยชมงาน

16 มีนาคม 2563

บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด โดยคุณกชสร โตเจริญธนาผล ผู้จัดการกลุ่มโครงการ และคุณธัชพล วงษ์รักษา ผู้จัดการโครงการ ร่วมกับศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

โดยคุณจารุภา ยินดีเหมาะ ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เดินหน้าเตรียมความพร้อมการจัดงาน พร้อมหารือมาตรการการคัดกรองและดำเนินการด้านสุขอนามัย ตามหลักการขององค์การอนามัยโลก  (WHO) เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าชมงานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป และแฟกเทค 2020 ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายนนี้ ณ ไบเทค

งานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป และ แฟกเทค 2020 เตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยชมงาน

งานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป และ แฟกเทค 2020 เตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยชมงาน