posttoday

IRC ผนึกกำลังอาชีวศึกษา สนับสนุนโครงการทวิภาคี ปั้นเด็กอาชีวะ ก้าวสู่ Thailand 4.0

02 มีนาคม 2560

มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนอาชีวศึกษา ที่สำเร็จหลักสูตรตามโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี ทั้งนี้ มีนายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นสักขีพยาน

 

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ IRC จัดงาน IRCT Group: Step to Thailand 4.0 with the DVE โดยมีดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนอาชีวศึกษา ที่สำเร็จหลักสูตรตามโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี ทั้งนี้ มีนายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆ นี้