ประชาสัมพันธ์ALL เดินหน้า จัดพิธีเทปูนปิดโครงสร้างอาคาร โครงการ ดิ เอ็กเซล รัชดา 18

ALL นำโดย นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมงานและผู้บริหารบริษัทรับเหมาหลัก

วันที่ 13 ก.ค. 2563 เวลา 14:19 น. | ประชาสัมพันธ์
เร็วๆนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลประกอบกิจการน้ำบาดาล

ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดให้การต้อนรับ

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริต และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน

เร็วนี้ นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท และ นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ร่วมกันลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กับ สำนักงาน ป.ป.ช.” ณ ห้องประชุม 601 อาคารอำนวยการ 1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

วันที่ 13 ก.ค. 2563 เวลา 14:06 น. | ประชาสัมพันธ์
พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ หวังให้มีการขับเคลื่อนทั้งองค์กร ในการส่งเสริมจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 13 ก.ค. 2563 เวลา 13:58 น. | ประชาสัมพันธ์
ราชการยุคใหม่ ไวมาก พมจ. อุบล ช่วยเด็กนักเรียนเดินเท้ากลับไปดูแลย่า ทันทีที่ได้เห็นข่าวแชร์ออนไลน์

กรณีข่าวเด็กนักเรียน ป.3 คุณครูประจำชั้นสังเกตเห็นว่า ชอบหนีเรียนบ่อยๆ ด้วยความเป็นห่วงว่าจะติดเกมส์ จึงแอบตามไปดูถึงที่บ้าน

วันที่ 13 ก.ค. 2563 เวลา 13:34 น. | ประชาสัมพันธ์