ประชาสัมพันธ์ศอญ.รับมอบยานำไปแจกจ่ายจิตอาสาทำหน้าที่บริการประชาชน

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เป็นผู้แทนรับมอบยาจากบริษัทเอกชนเพื่อนำไปแจกจ่ายให้จิตอาสาทำหน้าที่บริการประชาชนและมีความเสี่ยงจากโควิด-19

วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 16:21 น. | ประชาสัมพันธ์
ม.นวมินทร์ ร่วมกับ IRPC จัดตั้งแล็บตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกของประเทศ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง

กัชคลาวด์ก้าวเข้าสู่ปี 2564 พร้อมกับการลงทุนจากอดีตผู้บริหาร SINGTEL และ FACEBOOK

ลู เฉิง ฉวน และ เคน ชวง เข้าร่วมคณะกรรมการที่ปรีกษาของบริษัทกัชคลาวด์

วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 15:57 น. | ประชาสัมพันธ์
ชวนปรับแต่งบ้านรับ Work From Home ช่วงโควิด

การอยู่บ้าน เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างเกราะป้องกันตัวเราเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะช่วงที่กำลังระบาดอีกครั้ง หลายคนต้องกลับไปสู่โหมดการทำงานที่บ้าน (Work From Home) เด็ก ๆ นักเรียน ต้องเรียนหนังสือทางออนไลน์ และเมื่อเราต้องใช้เวลาอยู่บ้านกันมากขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศในบ้าน ให้น่าทำงาน หรือน่าเรียนหนังสือ ยิปซัมตราช้าง ขอแนะนำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในบ้าน เพื่อรับไลฟ์สไตล์วิถีใหม่แบบไม่หวั่นโควิด

วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 15:26 น. | ประชาสัมพันธ์
จุฬาฯ เปิดมิติใหม่ปลุกไทยต้านคอร์รัปชัน ประยุกต์กลยุทธ์ตลาดสู่โมเดลสร้างพลเมืองตื่นรู้สู้โกง

คณะวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงานวิจัย “กลยุทธ์ในการสื่อสารด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสำหรับคนไทย 4.0” ชูแนวคิดใหม่ในการกำหนดรูปแบบและวิธีการกระตุ้นประชาชนต้านโกงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งริเริ่มเครื่องมือชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชันแต่ละบุคคลอีกด้วย

วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 15:21 น. | ประชาสัมพันธ์