logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เกาะฮ่องกง : ศูนย์กลางการลงทุนคริปโตใหม่ของจีน?

เกาะฮ่องกง : ศูนย์กลางการลงทุนคริปโตใหม่ของจีน?

30 ธันวาคม 2565

เกาะฮ่องกงในเวลานี้กลายเป็นศูนย์กลางในการลงทุนสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาดทุนที่ถือเป็นศูนย์รวมการเปิดให้บริการซื้อขายหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนแผ่นดินใหญ่ก็ดี โดยในเวลานี้เขตปกครองพิเศษฮ่องกงเริ่มมีการเปิดกว้างเรื่องการลงทุนในคริปโตฯมากขึ้น

ใช้เกาะฮ่องกงเป็นตัวเอื้อคริปโต

ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ได้มีการแบนอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี่ จนทำให้นักลงทุนหลายคนต้องหันพึ่งพาการลงทุนในส่วนของบริษัทซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี่ต่างประเทศ หรือบางคนอาจมีความจำเป็นต้องย้ายประเทศเพื่อมาลงทุนในคริปโตโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงตอนนี้กลายเป็นไพ่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี่ให้กับจีนแผ่นดินใหญ่หรือเปล่า

เกาะฮ่องกง : ศูนย์กลางการลงทุนคริปโตใหม่ของจีน? การประกาศของรัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเกี่ยวกับการควบคุมกำกับคริปโตเคอร์เรนซี่ ถือเป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่า จีนแผ่นดินใหญ่เริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการปราบปรามคริปโตเคอร์เรนซี่มากขึ้น และมีความเป็นไปได้สูงที่จีนแผ่นดินใหญ่จะใช้เกาะฮ่องกงเป็นฐานสำคัญในการขยายอุตสาหกรรมคริปโต รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์นักลงทุนคริปโตให้ขนเงินเข้ามาลงทุนกับฮ่องกงมากขึ้น

เกาะฮ่องกง : ศูนย์กลางการลงทุนคริปโตใหม่ของจีน? ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมของปีที่ผ่านมา ทางด้านฮ่องกงเคยมีการประกาศแผนเกี่ยวกับการทำให้ฮ่องกงกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech โดยมองว่าอุตสาหกรรมตรงนี้เป็นการถ่ายโอนความมั่งคั่งให้กับคนรุ่นใหม่ กุญแจสำคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงินก็คือ ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจริงและทำให้เกาะฮ่องกงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการร่างมาตรการในการควบคุมกำกับคริปโตโดยตรง

 

อาจดึงเหล่านักขุดเหมืองคริปโตเข้ามามากขึ้น

นอกจากการควบคุมกำกับเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่แล้ว ทางเกาะฮ่องกงได้มีการควบคุมกำกับในส่วนของเหรียญ Stablecoins ด้วย โดยมีการประกาศแนวทางเอาไว้กับทางธนาคารกลางเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่กับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ Defi ด้วย

เกาะฮ่องกง : ศูนย์กลางการลงทุนคริปโตใหม่ของจีน?

แม้ว่าจีนแผ่นดินใหญ่ได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับการแบนคริปโตเคอร์เรนซี่ว่า หลัก ๆ แล้วเป็นการกำจัดเหล่านักขุดเหมืองคริปโตให้พ้นออกจากประเทศไป แต่นั่นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นมาตรการที่ใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากอัตราการขุดเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี่ในจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงเพิ่มขึ้นและการที่ฮ่องกงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนคริปโตเคอร์เรนซี่ด้วยแล้วนั้น อาจเป็นแม่เหล็กดึงดูดเหล่านักขุดเหมืองคริปโตกลับมาประเทศจีนและเข้าสู่เกาะฮ่องกงมากขึ้น

 

ข้อมูลจาก : https://cointelegraph.com/news/could-hong-kong-really-become-china-s-proxy-in-crypto