posttoday

Eartest by Eartone แอปตรวจการได้ยินชี้สมองเสื่อมฝีมือคนไทย

27 กุมภาพันธ์ 2566

ภาวะสมองเสื่อม ถือเป็นโรคยอดฮิตในหมู่ผู้สูงอายุ ในประเทศไทยเป็นโรคที่สามารถพบได้ทั่วไปและยิ่งทวีจำนวนมากขึ้นจากสังคมสูงวัย แต่ล่าสุดเราจะมีโอกาสรู้ความเสี่ยงแต่เนิ่นๆ เมื่อมีการคิดค้นแอปตรวจความเสี่ยงสมองเสื่อมผ่านการได้ยินฝีมือคนไทย

ภาวะสมองเสื่อม คือเรื่องที่เราสามารถพบได้ทั่วไปในสังคมโลกปัจจุบัน ตามสถิติที่เก็บรวบรวมจากทั่วโลกพบว่า ผู้สูงอายุในช่วง 60 – 70 ปีความเสี่ยงเกิดอาการสมองเสื่อมอยู่ที่ 1% และเมื่ออายุ 85 ปีขึ้นไปความเสี่ยงจะเพิ่มไปถึง 6 – 8% อีกทั้งยังเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาให้หายขาด หากเกิดอาการก็ทำได้เพียงประคับประคองไม่ให้เลวร้ายลงเท่านั้น

 

          เมื่อคำนึงถึงจุดนี้ภาวะสมองเสื่อมจึงนับว่าน่ากลัวและอาจส่งผลกระทบแก่สังคมไทยเป็นวงกว้าง ด้วยเหตุนี้จึงเริ่มมีการณรงค์ให้เกิดการรักษาสุขภาพเพื่อลดโอกาสเสี่ยง กระนั้นบางครั้งเราไม่อาจทราบว่าอาการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด เป็นเหตุให้มีการคิดค้นแอปพลิเคชันตรวจการได้ยินเพื่อวิเคราะห์อาการสมองเสื่อมขึ้นมา

 

          มาถึงจุดนี้หลายท่านอาจสงสัยว่าเหตุใดการได้ยินจึงถูกใช้ตรวจหาภาวะสมองเสื่อม เราจึงขออธิบายกันเสียหน่อย

 

Eartest by Eartone แอปตรวจการได้ยินชี้สมองเสื่อมฝีมือคนไทย

เหตุใดการได้ยินจึงสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อม

 

          อันที่จริงสาเหตุหลักของภาวะสมองเสื่อมถูกพบว่ามีสาเหตุจากพันธุกรรมมากถึง 65% ซึ่งเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ส่วน 35% ที่เหลือเป็นปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นกับร่างกาย โรคประจำตัวหลายชนิดสามารถส่งผลให้เกิดอาการนี่ได้แทบทั้งสิ้น เช่น โรคอ้วน, ความดันโลหิตสูง, ซึมเศร้า, เบาหวาน ไปจนการสูบบุหรี่ ล้วนทำให้เกิดผลกระทบได้ทั้งสิ้น

 

          แต่ล่าสุดมีการค้นพบว่าการสูญเสียการได้ยินก็มีส่วนสัมพันธ์ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

 

          ข้อมูลส่วนนี้ได้รับการยืนยันจากงานวิจัยของหลายประเทศ ทั้งในไต้หวันที่รวบรวมข้อมูลตัวอย่างของผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 16,270 คน พบว่าผู้ที่สูญเสียการได้ยินมีโอกาสเกิดอาการสมองเสื่อมมากกว่า สอดคล้องกับผลการวิจัยในเกาหลีใต้ที่พบว่า ภาวะหูตึงและหูหนวกสัมพันธ์โดยตรงต่อการเกิดอาการสมองเสื่อมในกลุ่มวัยกลางคน

 

          ปัจจุบันเรายังไม่สามารถทำความเข้าใจหรือค้นหาคำตอบได้ชัดเจนว่า เหตุใดเมื่อเกิดภาวะบกพร่องทางการได้ยินทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น แต่นักวิจัยคาดว่าเมื่อสูญเสียการได้ยินอาจนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมได้จาก 2 สาเหตุ

 

          - ความรู้สึกโดดเดี่ยวของผู้สูญเสียการได้ยิน เนื่องจากสูญเสียช่องทางการสื่อสารและการรับสื่อเกือบทุกชนิดที่เคยมี ส่งผลต่อสภาพจิตใจนำไปสู่การเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวที่สัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม

 

          - การทำงานของสมองลดลงภายหลังสูญเสียการได้ยิน เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานจะทำให้เซลล์สมองเกิดอาการฝ่อ สอดคล้องกับสาเหตุสำคัญในการเกิดภาวะสมองเสื่อม

 

          แม้เรายังไม่เข้าใจสาเหตุแต่เมื่อรู้ความสอดคล้องก็ช่วยให้เราหาทางป้องกันได้ง่ายขึ้น จนมีการคิดค้นแอปพลิเคชันในที่สุด

 

Eartest by Eartone แอปตรวจการได้ยินชี้สมองเสื่อมฝีมือคนไทย

Eartest by Eartone แอปพลิเคชั่นตรวจภาวะสมองเสื่อมฝีมือคนไทย

 

          ผลงานนี้ได้รับการเปิดตัวในงานเสวนา Chula the Impact ครั้งที่ 14 ในการเปิดตัวแอปพลิเคชัน EarTest by Eartone จากความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Royal Academy of Engineering และ University College London เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจการได้ยินให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

 

          ตัวแอปพลิเคชันมีความสามารถในการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการเกิดภาวะสมองเสื่อมแก่ผู้ใช้งานแก่ผู้ใช้งาน เริ่มจากทำการติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนอุปกรณ์ แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน จากนั้นนำมาเชื่อมต่อเข้ากับหูฟัง ก็จะช่วยตรวจสอบความสามารถในการได้ยินและจับใจความ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดภาวสมองเสื่อม

 

          ตัวระบบจะทำการจำลองสถานการณ์รับรู้เสียงจากทิศทางต่างๆ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการได้ยินของผู้ใช้งาน โดยใช้เทคนิค Virtual Reality(VR) ในการสร้างแบบจำลองห้องไร้เสียง เพื่อให้เกิดการสะท้อนเสมือนของเสียงสมจริงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ จากนั้นจึงเริ่มทดสอบการได้ยินเพื่อนำมาร่วมประเมินความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมในอีก 5 – 10 ปีข้างหน้า

 

          การทดสอบรูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้คนสามารถตรวจสอบความบกพร่องทางการได้ยินง่ายขึ้น ช่วยให้การตรวจสอบโอกาสเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมเป็นไปโดยสะดวก สามารถสร้างระบบประเมินให้สามารถกระจายการเข้าถึงสู่ภาคประชาชนได้ง่ายขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายไม่แพง เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมแต่เนิ่นๆ นำไปสู่การหาทางป้องกัน

 

          นอกจากนำไปใช้งานในแวดวงการแพทย์แล้ว ประชาชนทั่วไปยังสามารถโหลดไปใช้งานได้เอง เพื่อตรวจสอบประสาทสัมผัสทางการได้ยินของตัวเองในขั้นต้น หากมีอาการหรือความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถขอตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วประเทศ ทำการรักษาและขอรับสิทธิ์ในการเบิกเครื่องช่วยฟังได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

 

          สำหรับท่านที่สนใจแอปพลิเคชั่น Eartest by Eartone สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ IOS และ Android ได้ฟรี

 

Eartest by Eartone แอปตรวจการได้ยินชี้สมองเสื่อมฝีมือคนไทย

 

 

          ที่มา

 

          https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/december-2020/hard-hearing-higher-risk-for-alzheimer-disease

 

          https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/october-2019/hearing-loss

 

          https://www.chula.ac.th/news/98229/