posttoday

มข. รังสรรค์อาหารชะลอวัยด้วย “โจ๊กใบหม่อนและผักแพว”

26 กุมภาพันธ์ 2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ทรัพย์สินทางปัญญา “โจ๊กจากสารสกัดใบหม่อนและผักแพว” ที่สามารถช่วยชะลอวัย เพิ่มความจำขณะทำงาน และเสริมสร้างมวลกระดูก โดยตั้งเป้าออกสู่ตลาด ไตรมาส 4 ปี 2566 นี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ทรัพย์สินทางปัญญา “โจ๊กจากสารสกัดใบหม่อนและผักแพว” ที่สามารถช่วยชะลอวัย เพิ่มความจำขณะทำงาน และเสริมสร้างมวลกระดูก โดยตั้งเป้าออกสู่ตลาด ไตรมาส 4 ปี 2566 นี้

มข. รังสรรค์อาหารชะลอวัยด้วย “โจ๊กใบหม่อนและผักแพว”

สารสกัดจากใบหม่อนและผักแพว ตัวช่วยชะลอวัย

เมื่อเราอายุมากขึ้น สมดุลของกระดูกจะลดลงไป การสลายของกระดูกจะมีมากกว่าการสร้างกระดูก การแก้ปัญหาต้องแก้ไขที่ต้นตอ ซึ่งพบว่าผักพื้นเมือง เช่น ผักแพวและใบหม่อนมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยเฉพาะ สารฟีนอลิก และ ฟลาโวนอยด์ รวมทั้งมีปริมาณแคลเซียมสูง

มข. รังสรรค์อาหารชะลอวัยด้วย “โจ๊กใบหม่อนและผักแพว”
ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ตั้งใจพัฒนาสูตรโจ๊กใบหม่อนและผักแพวขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่องความจำและมีปัญหาเรื่องระบบกระดูก นอกจากนั้น ยังสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งมีมูลค่าสูงได้

มข. รังสรรค์อาหารชะลอวัยด้วย “โจ๊กใบหม่อนและผักแพว”

ขณะที่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งใจผลักดันผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีผลการวิจัยรองรับ โดยใช้วัตถุดิบในประเทศ ลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งที่น่าภาคภูมิใจคือ ผลงานนี้ใช้ใบหม่อนและผักแพวเป็นวัตถุดิบ ซึ่งเป็นพืชที่มีแหล่งเพาะปลูกมากในท้องถิ่นของภาคอีสาน ถือเป็นความตั้งใจอย่างยิ่งของทีมนักวิจัยที่อยากจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใบหม่อนและผักแพว

มข. รังสรรค์อาหารชะลอวัยด้วย “โจ๊กใบหม่อนและผักแพว”

อาหารเพื่อสุขภาพกับความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพหรือสารสำคัญต่างๆจำเป็นต้องมีความปลอดภัยปละมีประสิทธิภาพสูงสุด ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร กล่าวว่า ต้องมีการควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยต้นน้ำก็คือวัตถุดิบ ซึ่งต้องมีการคุมการปนเปื้อน เลือกตรวจสอบฤทธิ์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับพยาธิสภาพของโรคที่สนใจ เช่น กว่าที่จะได้สารสกัดใบหม่อนก็ต้องทำ solvent ต่างๆ ตัวทำละลายไหนดีที่สุดก็เลือกตัวนั้นมา ผักแพว ก็จะเลือกอันที่ดีที่สุด จึงนำไปทดสอบในสัตว์ทดลอง เมื่อมันมีศักยภาพ ก็จะนำมาทดลองในอาสาสมัครวัยทอง

ซึ่งพบว่าอาสาสมัครวัยทองมีความจำขณะทำงานดีขึ้น รวมถึงสัตว์ทดลองยังมีความหนาของกระดูกเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันหลังจากที่อาสาสมัครบริโภคไปแล้วทำให้เซลล์ ที่ทำหน้าที่สร้างกระดูกมีเพิ่มขึ้น และเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวสลายกระดูกลดลง 

จากนั้นจึงทำเป็นสารสกัดทางธรรมชาติจากพืชและสัตว์ ที่นิยมนำมาใช้ในกลุ่มยา อาหารเสริมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  เอาสารตัวนี้มาผสมในโจ๊กสุขภาพและพบว่ามันดีขึ้น นำเอามาทำในเครื่องดื่มก็ดีขึ้น เห็นได้ว่าสารสกัดทางธรรมชาติที่ทำขึ้นนี้สามารถนำไปเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มได้

มข. รังสรรค์อาหารชะลอวัยด้วย “โจ๊กใบหม่อนและผักแพว”

ขณะที่ ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด กล่าวว่า นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจด้านยา ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์แล้ว ในการดำเนินธุรกิจด้านโภชนเภสัชและโภชนาการ อินโนบิก (เอเซีย) มีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ดี มีคุณภาพ มีโภชนาการดี สามารถป้องกันโรคต่างๆที่มาพร้อมกับการดำเนินชีวิตตามวถีสมัยใหม่ได้ 

มข. รังสรรค์อาหารชะลอวัยด้วย “โจ๊กใบหม่อนและผักแพว”

“โจ๊กที่มีส่วนผสมสารสกัดใบหม่อนและผักแพว” ถือเป็นหนึ่งในงานวิจัยคุณภาพโดยนักวิจัยไทย  ที่นำพืชผักพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มาเป็นวัตถุดิบหลัก โดยวางแผนออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ซึ่งการจำหน่ายในช่วงแรกจะอยู่ในรูปแบบซอง