posttoday

น้ำท่วม 5 จังหวัดเหนือตาย 1 หาย1

29 มิถุนายน 2554

ปภ.สรุปน้ำท่วมเชียงราย-ตาก-น่าน-พะเยา-สุโขทัยตาย1 ราย สูญหาย1 ราย ชาวบ้านเดือดร้อนกว่าแสนคน

ปภ.สรุปน้ำท่วมเชียงราย-ตาก-น่าน-พะเยา-สุโขทัยตาย1 ราย สูญหาย1 ราย ชาวบ้านเดือดร้อนกว่าแสนคน

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 25-28 มิถุนายน 2554 ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก น่าน พะเยา และสุโขทัยรวม 29 อำเภอ 133 ตำบล 896 หมู่บ้าน 37,147 ครัวเรือน 118,856 คน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 53,227 ไร่ ถนน 63 สาย ฝาย/ทำนบ 55 แห่ง สะพาน/คอสะพาน 45 แห่ง บ่อปลา/บ่อกุ้ง 208 บ่อ ปศุสัตว์ 3,917 ตัว ผู้เสียชีวิต 1 ราย (อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก) ผู้สูญหาย 1 ราย (อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน)

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วและเร่งสำรวจความเสียหาย ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย และดินถล่ม สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง