posttoday

ยอดสมัครสว. ทั่วประเทศต่ำกว่าเป้า พร้อมเปิดรายชื่อผู้สมัครที่น่าจับตา

25 พฤษภาคม 2567

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยยอดสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 2567 ทั่วประเทศอยู่ที่ 48,117 คน หลังเปิดรับสมัคร 5 วัน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กกต.คาดไว้ว่าอาจแตะ 1 แสนคน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยยอดสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 2567 ตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ค.2567   รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด 5 วัน  โดยทั่วประเทศมีผู้สมัครอยู่ที่ 48,117 คน โดยแบ่งเป็น

 • วันแรกมีผู้สมัคร 4,642 คน    
 • วันที่ 2 มีผู้สมัคร 6,607 คน   
 • วันที่ 3 มีผู้สมัคร 9,434 คน   
 • วันที่ 4 มีผู้สมัคร 13,486 คน   
 • วันที่ 5 มีผู้สมัคร 13,948 คน   

จังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุด 

 • อันดับที่ 1 ศรีสะเกษ 2,764 คน   
 • อันดับที่ 2 กรุงเทพมหานคร  2,489 คน  
 • อันดับที่ 3 เชียงใหม่   2,000 คน    
 • อันดับที่ 4 บุรีรัมย์  1,836  คน   
 • อันดับที่ 5 นครศรีธรรมราช 1,798 คน  

จังหวัดที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด

 • อันดับที่ 1 น่าน  98 คน   
 • อันดับที่ 2 ตาก 102  คน  
 • อันดับที่ 3 สมุทรสงคราม  128 คน  
 • อันดับที่ 4 พังงา  134 คน  
 • อันดับที่ 5 อุตรดิตถ์และนครพนม จังหวัดละ 150 คน

 

ทั้งนี้ กกต. แจ้งถึงการดำเนินการหลังการปิดรับสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ทั่วประเทศว่า เมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานกกต.จะเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเบื้องต้น ของทุกกลุ่มอาชีพและทุกอำเภอ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. www.ect.go.th และแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) ote)

รายชื่อคนดังสมัครสว. 67 ที่น่าจับตามอง

ผู้สมัคร สว. กรุงเทพฯ  

 • สันธนะ  ประยูรรัตน์ อดีตนายตำรวจสันติบาล - ลงสมัครเขตปทุมวัน
 • พล.ต.ต.อรรถวิทย์ สายสืบ อดีตนายตำรวจนครบาล เป็นผู้เจรจากับม็อบในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา - ลงสมัครเขตปทุมวัน เขตดุสิต
 • พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา หรือ หมอเหรียญทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ – ลงสมัคร สว. เขตหลักสี่
 • นันทนา นันทวโรภาส นักวิชาการ - ลงสมัครเขตพระนคร
 • ประทีป อึ้งทรงธรรม ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป  – ลงสมัครเขตคลองเตย
 • วรัญชัย โชคชนะ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง – ลงสมัครเขตดอนเมือง

ผู้สมัคร สว. จังหวัดเชียงใหม่  

 • สมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี -ลงสมัครที่อำเภอแม่ริม
 • นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าว -ลงสมัครที่อำเภอเมืองเชียงใหม่  

ผู้สมัคร สว. จังหวัดตาก

 • พนัส ทัศนียานนท์ อดีตอัยการ และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สมัคร สว. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • พล.อ. เกรียงไกร ศรีรักษ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 – ลงสมัครที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

ยอดสมัครสว. ทั่วประเทศต่ำกว่าเป้า พร้อมเปิดรายชื่อผู้สมัครที่น่าจับตา

ยอดสมัครสว. ทั่วประเทศต่ำกว่าเป้า พร้อมเปิดรายชื่อผู้สมัครที่น่าจับตา

ยอดสมัครสว. ทั่วประเทศต่ำกว่าเป้า พร้อมเปิดรายชื่อผู้สมัครที่น่าจับตา