posttoday

“แสวง บุญมี” เปิดเหตุผล กกต. กำหนดข้อจำกัดแนะนำตัว สว.

18 พฤษภาคม 2567

“แสวง บุญมี” แจง กกต. กำหนดข้อจำกัดแนะนำตัว สว. เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ และการดำเนินการเลือกตั้งเรียบร้อย ยืนยันอยู่บนหลักการรัฐธรรมนูญ และกฎหมายลูก

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊ก “Sawaeng Boonmee” ระบุถึงบทบัญญัติมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญ และชี้แจงต่อกรณีมีเสียงวิจารณ์ว่าระเบียบ กกต.ว่าด้วยการแนะตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 34 ที่กำหนดให้บุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

โดยระบุว่า การกำจัดสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การแนะนำตัว การจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตามมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญ การจำกัดสิทธิ เรื่อง การแนะนำตัว โดยกำหนดห้ามหาเสียง และกำหนดข้อจำกัดในการแนะนำตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้สมัครและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม

การแนะนำตัวจึงอยู่บนหลักการของรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แต่เมื่อกฎหมายไม่ได้ห้ามประชาชนรับรู้ถึงการแนะนำตัวของผู้สมัคร จึงให้โอกาสประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลผู้สมัคร จากช่องทางของตัวผู้สมัครเอง และช่องทาง สนง กกต. อีกทางหนึ่งด้วย