posttoday

นายกฯเศรษฐา เสียใจคนไทยถูกจับตัวประกันในกาซาเสียชีวิตเพิ่ม2ราย

17 พฤษภาคม 2567

นายกฯเศรษฐา ทวีสิน แสดงความเสียใจ ตัวประกันคนไทย2รายเสียชีวิตในกาซา รัฐบาลจะทุกทางให้ตัวประกันที่เหลือทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วที่สุด

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่าน X ระหว่างปฎิบัติภารกิจที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี แสดงความเสียใจที่ได้รับรายงานว่า มีคนไทย 2 คนเสียชีวิตในอิสลาเอล ว่า ผมรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งครับ ที่ได้รับรายงานการเสียชีวิตของตัวประกันชาวไทยสองรายในกาซา ได้แก่ คุณสนธยา อัครศรี และคุณสุทธิศักดิ์ รินทลักษ์ 

ซึ่งทางการอิสราเอลเพิ่งพบหลักฐานยืนยัน ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองท่าน และผมได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศและสถานทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ครับ รัฐบาลไทยจะยังคงดำเนินทุกวิถีทางให้ตัวประกันที่เหลือทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วที่สุด
 

กต.เรียกร้องปล่อยคนไทยถูกจับตัวประกันที่เหลือ6คน

นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ อ่านแถลงการณ์กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟว่า คณะกรรมการด้านการประเมินสถานภาพตัวประกันของรัฐบาลอิสราเอล ได้พิจารณาหลักฐานแวดล้อมที่เชื่อถือได้ และแจ้งว่า ตัวประกันคนไทย 2 ราย จากจำนวนที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัว 8 ราย ได้เสียชีวิตแล้ว ประกอบด้วย นายสนธยา อัครศรี และนายสุทธิศักดิ์ รินทลักษ์ โดยคาดว่า เป็นการเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงต้นของเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2566 

รัฐบาลไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ติดต่อครอบครัวทั้งสองแล้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานงานในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รัฐบาลไทยขอย้ำการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดโดยเร็วที่สุด รวมถึงตัวประกันคนไทยอีก 6 คน ให้กลับคืนสู่มาตุภูมิโดยปลอดภัย รวมถึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อบรรลุการเจรจา และนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซาโดยทันที