posttoday

'ชัยชนะ'จี้นายกฯเพิ่มอัตราตำรวจสอบสวนเสริมประสิทธิภาพปราบยาเสพติด

11 พฤษภาคม 2567

ชัยชนะ เดชเดโช ประธานกมธ.ตำรวจ แนะนายกฯเศรษฐา กำหนดยาบ้า1เม็ดเป็นผู้เสพไม่พอต่อนโยบายปราบยาเสพติดต้องเพิ่มจำนวนตำรวจสายสอบสวน พร้อมเสนอนำแนวทาง ‘โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง’ปรับใช้ในค่ายทหารเพิ่มจำนวนสถานบำบัดผู้เสพ

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานกรรมาธิการตำรวจ กล่าวถึงแนวความคิดของรัฐบาล ในการกำหนดให้ผู้ครอบครองยาบ้า 1 เม็ดเป็นผู้เสพ ถือว่า นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้น้อมนำข้อท้วงติง พร้อมกับข้อเสนอแนะของตนและประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขดำเนินการ เพราะต้องยอมรับว่า การกำหนดให้ปริมาณยาบ้า 5 เม็ด ให้เป็นผู้เสพสร้างปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบปราม เพราะผู้ต้องหาที่ถูกจับได้มักจะอ้างในเรื่องนี้ รวมทั้ง ตัวของนายเศรษฐาเอง ก็ยอมรับว่า เวลาลงพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆ ประชาชนต่างมาร้องทุกข์ถึงเรื่องนี้ด้วยความไม่สบายใจ เพราะฉะนั้น การที่นายกรัฐมนตรี ประกาศว่าจะแก้ไขกฎกระทรวง เพื่อกำหนดให้เหลือเพียง 1 เม็ด เป็นความคิดที่เหมาะสม และรัฐบาลควรรีบที่จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

นายชัยชนะ กล่าวต่อว่า ในเรื่องของการปราบปรามผู้ค้าและผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ ฯ อยากฝากว่า เมื่อแก้ไขจนเหลือ 1 เม็ด และสามารถหาที่บำบัดได้แล้ว สิ่งที่ต้องแก้ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือ อัตรากำลังของพนักงานสอบสวนที่ยังว่างอยู่ เราจะเห็นได้ว่า พนักงานสอบสวนมีอัตราว่างมากยิ่งขึ้น สวนทางกับคดีที่เพิ่มขึ้นหลังจากแก้ไขให้ผู้เสพสามารถครอบครองยาบ้าได้เพียง 1 เม็ดเท่านั้น ดังนั้น ถ้าไม่เพิ่มอัตราพนักงานสอบสวนขึ้นไปแล้ว คดีอาจจะมีความล่าช้า ดังนั้น ในฐานะที่นายกฯ เป็นประธาน ก.ตร. และเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยงานนี้โดยตรงแล้ว ก็ควรที่จะเพิ่ม หรือเร่งหาอัตรากำลังเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน 
 

นายชัยชนะ กล่าวด้วยว่า  ภายในค่ายทหาร มีโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ซึ่งทำหน้าที่บำบัดผู้ติดยาเสพติด และคืนคนดีสู่สังคม อยู่หลายแห่งก็ควรนำมาปรับปรุงแก้ไขและนำมาต่อยอดใช้ประโยชน์ห้มากที่สุดขณะนี้สถานบำบัดที่เหมาะสมยังมีไม่เพียงพอ โดยวิธีการส่วนใหญ่ก็คือ การนัดตัวผู้ที่บำบัดมาตรวจร่างกาย และจ่ายยารักษาเหมือนกับคนไข้ปกติ แต่เมื่อไม่มีมาตรการควบคุมตัวผู้บำบัดที่ดีพอ ก็จะเกิดอาการคลุ้มคลั่งทำร้ายบุคคลรอบข้าง ดังนั้น การนำกระบวนการของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มาปรับใช้ในค่ายทหารอื่นๆ โดยอาจจะนำพื้นที่บางส่วน หรืออาจจะปรับใช้เป็นสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดในช่วงที่ว่างเว้นจากการฝึกของทหาร ก็จะทำให้มีสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดมีมากขึ้น