posttoday

'บิ๊กป้อม' ไม่รู้จัก 'สุชาติ' กรรมการป.ป.ช.เป็นการส่วนตัว

22 เมษายน 2567

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เผยไม่มี ไม่รู้ ไม่ตอบ ไม่รู้จัก สุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมการป.ป.ช.เป็นส่วนตัว ไม่ฟ้องคนปล่อยเอกสารให้ทุกอย่างตรวจสอบไปตามขั้นตอน และไม่ทราบที่มาของเอกสาร

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ปฏิเสธไม่ทราบกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารคัดค้านการปฏิบัติหน้ากรรมการ ป.ป.ช. และขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมไม่เหมาะสม หลังมีชื่อปรากฎในเอกสารด้วย โดยยืนยันว่า ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับ นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมการ ป.ป.ช. 

ส่วนจะฟ้องร้องคนปล่อยเอกสารที่ทำให้เสียชื่อเสียงหรือไม่  พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า คงไม่ฟ้อง ปล่อยให้เป็นไปตามการตรวจสอบของกระบวนต่างๆ และย้ำว่าไม่ทราบที่มาที่ไปเอกสารดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเพิ่มเติม พล.อ.ประวิตร ตอบเพียง ไม่มี ไม่รู้ ไม่ตอบ

ก่อนนี้ มีการเผยแพร่เอกสารหลุด อ้างว่า พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหนังสือขอคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)เกี่ยวกับการพิจารณาหรือวินิจฉัยเรื่องกล่าวหาหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับพล.ต.อ.สุรเชษฐ์และคณะตำรวจที่ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวพันกับพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ทุกเรื่อง เนื่องจากนายสุชาติ มีสาเหตุโกรธเคืองกับพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ 
 

นอกจากนี้ ได้มีการขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายสุชาติ ตั้งแต่ก่อนเข้ามาดำรงตำแหน่ง และขณะดำรงตำแหน่ง กรรมการ ป.ป.ช. เป็นบุคคลที่มีประวัติและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ป.ป.ช. หรือไม่

อีกทั้งขอให้ส่งเรื่องของนายสุชาติ ไปยังประธานรัฐสภาเพื่อดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของนายสุชาติ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีข้อมูลทั้งหมด โดยพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้อ้าง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และนางรัตนา บุรพรัตน์ เป็นพยานบุคคลในเรื่องดังกล่าว