posttoday

ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่รับคำร้องยุบพรรคก้าวไกล

20 มีนาคม 2567

ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่รับคำร้อง กกต.ยื่นยุบพรรคก้าวไกล หลังพบเอกสารบางรายการไม่ชัดเจน แจ้งยื่นใหม่ภายใน 7 วัน

การประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประจำสัปดาห์ เพื่อพิจารณาวาระและคำร้องต่างๆ สำหรับกรณีที่นายแสวง  บุญมี   เลขาธิการ กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง   ซึ่งได้รับมอบหมายจาก  กกต.ให้เป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีแทน กกต. ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาสั่งยุบ พรรคก้าวไกล และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค ตาม พ.ร.ป.ว่าพรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) จากเหตุมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-filing ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดเมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา

ล่าสุด สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารเผยแพร่ข่าวระบุว่า คำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล (เรื่องพิจารณาที่  10/2567  ) ยังมีเอกสารบางรายการไม่ชัดเจน จึงให้ผู้ร้องส่งเอกสารฉบับที่ชัดเจนต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในกำหนดระยะเวลา 7 วันนับแต่วันได้รับหนังสือ

 

ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่รับคำร้องยุบพรรคก้าวไกล

ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่รับคำร้องยุบพรรคก้าวไกล