posttoday

ครม.เคาะเพิ่มวันหยุดสงกรานต์นาน5วันเป็นกรณีพิเศษ

13 กุมภาพันธ์ 2567

ครม.อนุมัติ 12 เม.ย.67 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มในช่วงสงกรานต์ทำให้มีวันหยุดทำการนาน5วันระหว่าง12-16 เม.ย.67

KEY

POINTS

อัพเดตวันหยุดปี 2567 ล่าสุด ได้แก่ 

วันจันทร์1 มกราคมวันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์26  กุมภาพันธ์วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันจันทร์8 เมษายนวันหยุดชดเชยวันจักรี

วันศุกร์ 12 เมษายน วันหยุดกรณีพิเศษวันสงกรานต์ 

วันจันทร์15 เมษายนวันสงกรานต์

วันอังคาร16 เมษายนวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันพุธ1 พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติ (วันหยุดธนาคาร)

วันจันทร์6 พฤษภาคมวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

วันพุธ22 พฤษภาคมวันวิสาขบูชา 

วันจันทร์3 มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

วันจันทร์22 กรกฎาคมวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

วันจันทร์29 กรกฎาคมวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติ

วันจันทร์14 ตุลาคมวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9

วันพุธ23 ตุลาคมวันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดี5 ธันวาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

วันอังคาร10 ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญ

วันจันทร์30 ธันวาคมวันหยุดพิเศษ (วันหยุดราชการ)

วันอังคาร31 ธันวาคมวันสิ้นปี

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการกำหนดให้วันที่ 12 เมษายน 2567 เป็น วันหยุดราชการ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอซึ่งจะทำให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีวันหยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2567 ถือเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ประกอบกับก่อนหน้านี้ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้มอบประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” ประเพณีสงกรานต์เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์ชาติอย่างเป็นทางการ ให้แก่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ รัฐบาลเตรียมจัดงานมหาสงกรานต์ “World Songkran Festival : ประเพณีสงกรานต์ไทย หมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลก” ดำเนินงานผ่านเครือข่ายวัฒนธรรม 76 จังหวัดทั่วประเทศ และ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 - 21 เมษายน 2567